مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- فیزیوتراپی
کلینیک فیزیوتراپی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فیزیوتراپی Physiotherapy

  علمی است که به درمان فیزیکی بیماریهای عصبی عضلانی و ارتوپدی با تأکید بر تمرین درمانی و الکتروتراپی می­پردازد واین امکان را فراهم می­سازد که بیمار توانایی از دست رفته خود را باز­یابد.

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی مرکز دارای ورودی همکف ،‌شامل دو سالن مجزای الکتروتراپی و تمرین درمانی میباشد .

سالن الکتروتراپی شامل تجهیزات:

 TENS , FES, IDC , GALVANIC , IF ,HOT , PACK , INFRA , RED, TRACTION , VIBRATOR

و دارای 7 تخت فعال الکتروتراپی میباشد .

سالن مکانوتراپی و تمرین درمانی شامل تجهیزات :

GUTHRIE SMITH CAGE , PARALLEL BAR , OVER HEAD PULLEY , FINGER LADDER , SHOULDER WHEEL , FIPS , WRIST ROLLER , TREAD MILL , STATIONARY BICYCLE , STEPPER , STANDING TABLE  میباشد .

ساعت فعالیت کلینیک فیزیوتراپی شیفت صبح میباشد .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=9.3274.3371.fa
برگشت به اصل مطلب