سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت- اطلاعیه ها
پایگاه جدید سمات دانشگاه علوم پزشکی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پایگاه جدید سمات دانشگاه علوم پزشکی زنجان راه اندازی شده و تغییرات گرافیکی برای دسترسی بهتر به داده ها انجام گرفت. در طراحی جدید آمار داده ها به صورت بلادرنگ در صفحه اصلی سامانه در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت:
http://zums.ac.ir/rds/find.php?item=1.105.60.fa
برگشت به اصل مطلب