شانزدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران- محورهای ویژه
محورهای ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  محورهای ویژه:

خود مراقبتی در سرطان

نانوفناوری دارویی

سلامت غذایی (از مزرعه تا سفره)

نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران:
http://zums.ac.ir/sicobair6/find.php?item=1.53.16.fa
برگشت به اصل مطلب