دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فعاليت‌ها و رويدادهاي سازماني:
:: بازرسی وپلمپ قلیان سراها - ۱۳۹۸/۱۲/۸ -
:: جلسه هماهنگی تیم واکنش سریع مرکز شبانه روزی شماره 8 - ۱۳۹۸/۱۲/۸ -
:: جلسه مشاوره تغذیه در هفته سلامت مردان - ۱۳۹۸/۱۲/۶ -
:: جلسه کورونا ویروس جهت مدیران کلینیکها - ۱۳۹۸/۱۲/۶ -
:: در جلسه کارگروه سلامت آمادگی لازم در حوزه پیشگیری بیماری کروناویروس - ۱۳۹۸/۱۲/۵ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۲/۴ -
:: جلسه کورونا ویروس در آمادگاه ولایت - ۱۳۹۸/۱۲/۱ -
:: کارگاه کورونا ویروس دانشگاه پیام نور زنجان - ۱۳۹۸/۱۲/۱ -
:: برگزاری کارگاه کورونا ویروس جهت کارکنان جهاد و کشاورزی - ۱۳۹۸/۱۲/۱ -
:: فرم ها و فرایندهای سال 97 - ۱۳۹۸/۱۲/۱ -
:: فرم ها و فرایندهای سال 98 - ۱۳۹۸/۱۲/۱ -
:: کارگاه کورونا ویروس جهت ادارات وسازمانها - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -
:: فرم ها و فرایندها - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -
:: کارگاه کورونا ویروس در حوزه علمیه خواهران - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -
:: کارگاه کورونا ویروسدر دانشگاه فرهنگیان - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -
:: کارگاه کورونا ویروس دانشگاه الغدیر - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -
:: کمیته پذیرش وجذب بهورز - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ -
:: کارگاه کورونا ویروس در دانشگاه آزاد اسلامی - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ -
:: کارگاه کورونا ویروس جهت بهورزان - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ -
:: کمیته درون بخشی هفته سلامت مردان - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ -
:: میز خدمت سلامت روان - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ -
:: جلسه آموزشی کورونا جهت بیماران خاص(ام اس) - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ -
:: جلسه توزیع اقلام بیماران pku - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ -
:: زمان انتخاب واحد مقطع فیزیوپاتولوژی 2 نیمسال دوم 99-98 ورودی بهمن ماه 95 - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کارگاه کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کارگاه آموزشی هتل داران در خصوص کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: آموزش کرونا ویروس جدید در شرکتها - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کرونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ -
:: کارگاه مشاوره فرزند آوری - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ -
:: کارگاه کرونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ -
:: خیرمقدم دانشجویان جدیدالورود - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -
:: کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -
:: کورونا - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -
:: جلسه آموزشی کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -
:: مراقبت کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -
:: مراقبت کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -
:: جلسه کورونا ویروس - ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -
صفحه 1 از 56    
اولین
قبلی
1
...