دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: قوانين و مقررات:
:: مقررات تخصصی بخش ها - 1399/3/12 -
:: اطلاعیه مهم برنامه کارکنان - 1399/1/9 -
:: بخشنامه - 1398/11/14 -
:: معرفی گروه پیشگیری و ومبارزه با بیماری های غیرواگیر - 1398/10/30 -
:: دستورالعمل - 1398/10/10 -
:: دستورالعمل - 1398/10/3 -
:: دستورالعمل - 1398/10/1 -
:: فرایندها - 1398/9/27 -
:: راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی - 1398/9/18 -
:: فرایند ترخیص بیمار - 1398/9/9 -
:: دستورالعمل - 1398/8/26 -
:: دستورالعمل - 1398/8/18 -
:: دستورالعمل - 1398/8/12 -
:: سلامت باروری - 1398/8/8 -
:: فرآیند راهنمایی و مشاوره دانشجویان خارج از دانشگاه - 1398/6/23 -
:: فرم ها - 1398/6/21 -
:: قوانین و مقررات مربوط به امور انضباطی دانشجویان - 1398/6/14 -
:: آیین نامه های جدید بنیاد ملی نخبگان 98/03/22 - 1398/4/2 -
:: برگزاری دوره آموزشی تشکیلات تفصیلی محیطی - 1398/3/13 -
:: قوانین درون بخش - 1398/3/1 -
:: فرم های مربوط به امتحانات - 1398/3/1 -
:: آیین نامه و فرآیندهای استعدادهای درخشان - 1398/2/31 -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - 1397/10/23 -
:: فرم - 1397/9/13 -
:: موسسات طرف قرارداد - 1397/8/29 -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - 1397/8/14 -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - 1397/8/14 -
:: قوانین درون بخش پروتزهای دندانی - 1397/6/20 -
:: قوانین درون بخش اندودانتیکس - 1397/6/20 -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - 1397/6/10 -
:: شیوه نامه جوایز 98-97 - 1397/5/16 -
:: اطلاعیه گواهی مدرسه زمستانه - 1397/4/13 -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - 1397/4/11 -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - 1397/4/10 -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - 1397/4/10 -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - 1397/4/10 -
:: شیوه نامه جدید بنیاد نخبگان - 1397/4/6 -
:: سند سیاستی استعدادهای برتر و نخبگان - 1397/4/6 -
:: آیین نامه بنیاد ملی نخبگان - 1397/4/6 -
:: معرفی دانش آموختگان کارشناسی به ارشد - 1397/3/22 -
:: فرآیند ارائه کپی پرونده به بستگان درجه یک بیمار - 1397/3/22 -
:: فرآیند پذیرش بیمار در واحد آزمایشگاه - 1397/3/22 -
:: مشمولین معافیت از طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان - 1397/3/22 -
:: فرآیند پذیرش رادیولوژی - 1397/3/22 -
:: فرآیند پذیرش بیمار در واحد های پاراکلنیکی - 1397/3/22 -
:: ضمیمه آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل - 1397/3/22 -
:: موضوع بند (ک) پژوهشگر برجسته - 1397/3/22 -
:: ضمیمه موضوع بند (ک) پژوهشگر برجسته - 1397/3/22 -
:: آیین نامه داروسازی - 1397/3/21 -
:: آیین نامه دندان پزشکی - 1397/3/21 -
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1