دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: قوانين و مقررات:
:: راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی - ۱۳۹۸/۹/۱۸ -
:: فرایند ترخیص بیمار - ۱۳۹۸/۹/۹ -
:: دستورالعمل - ۱۳۹۸/۸/۲۶ -
:: دستورالعمل - ۱۳۹۸/۸/۱۸ -
:: دستورالعمل - ۱۳۹۸/۸/۱۲ -
:: سلامت باروری - ۱۳۹۸/۸/۸ -
:: فرآیند راهنمایی و مشاوره دانشجویان خارج از دانشگاه - ۱۳۹۸/۶/۲۳ -
:: فرم ها - ۱۳۹۸/۶/۲۱ -
:: قوانین و مقررات مربوط به امور انضباطی دانشجویان - ۱۳۹۸/۶/۱۴ -
:: آیین نامه های جدید بنیاد ملی نخبگان 98/03/22 - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: برگزاری دوره آموزشی تشکیلات تفصیلی محیطی - ۱۳۹۸/۳/۱۳ -
:: قوانین درون بخش - ۱۳۹۸/۳/۱ -
:: فرم های مربوط به امتحانات - ۱۳۹۸/۳/۱ -
:: آیین نامه و فرآیندهای استعدادهای درخشان - ۱۳۹۸/۲/۳۱ -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -
:: فرم - ۱۳۹۷/۹/۱۳ -
:: موسسات طرف قرارداد - ۱۳۹۷/۸/۲۹ -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - ۱۳۹۷/۸/۱۴ -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - ۱۳۹۷/۸/۱۴ -
:: قوانین درون بخش پروتزهای دندانی - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: قوانین درون بخش اندودانتیکس - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: ضوابط فنی و بهداشتی - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: شیوه نامه جوایز 98-97 - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: اطلاعیه گواهی مدرسه زمستانه - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - ۱۳۹۷/۴/۱۱ -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: جدول رشته های همنام کارشناسی به ارشد - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: شیوه نامه جدید بنیاد نخبگان - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: سند سیاستی استعدادهای برتر و نخبگان - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: آیین نامه بنیاد ملی نخبگان - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: معرفی دانش آموختگان کارشناسی به ارشد - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: فرآیند ارائه کپی پرونده به بستگان درجه یک بیمار - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: فرآیند پذیرش بیمار در واحد آزمایشگاه - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: مشمولین معافیت از طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: فرآیند پذیرش رادیولوژی - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: فرآیند پذیرش بیمار در واحد های پاراکلنیکی - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: ضمیمه آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: موضوع بند (ک) پژوهشگر برجسته - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: ضمیمه موضوع بند (ک) پژوهشگر برجسته - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: آیین نامه داروسازی - ۱۳۹۷/۳/۲۱ -
:: آیین نامه دندان پزشکی - ۱۳۹۷/۳/۲۱ -
:: آیین نامه موضوع 5 نشست 66(پزشکی) - ۱۳۹۷/۳/۲۱ -
:: آشنایی با سازمانهای مردم نهاد - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: فرایند تطبیق سازمانهای مردم نهاد - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: فرم - ۱۳۹۶/۱۱/۵ -
:: ابلاغیه های تغییر قیمت - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: اخبار - ۱۳۹۶/۳/۳ -
:: آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1