دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: معرفي منابع و مجموعه‌ها:
:: ساختار سازمانی اولین همایش دانشجویان دندانپزشکی زنجان - ۱۳۹۸/۹/۶ -
:: استاندارهای اعتباربخشی - ۱۳۹۸/۸/۲۱ -
:: اساتید مشاور - ۱۳۹۸/۳/۲ -
:: معرفی کلینیک ویژه شفیعیه - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: تازه ها - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: تاریخچه بیمارستان الغدیر ابهر - ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ -
:: کتب موجود در مرکز - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: نوبتدهی درمانگاه - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: مددکاری اجتماعی - ۱۳۹۶/۲/۱۱ -
:: لیست دروس دندانپزشکی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -
:: منابع علمی - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: معرفی - ۱۳۹۴/۸/۳ -
:: دسترسی به منابع اطلاعاتی - ۱۳۹۴/۶/۲۹ -
:: هزینه ها و تخفیفات - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: دریافت معرفی نامه - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: تصاویر تالار - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: تخفیفات - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: تخفیفات - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: منو - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: تالار نخل - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: ارکید - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: رایاانه پیشرو - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: معرفینامه - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: تخفیفات - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: لوازم جانبی - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: کامپیوتر - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: موبایل - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: تخفیفات - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: تصاویر - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: معرفینامه - ۱۳۹۴/۶/۱۲ -
:: فرم مشخصات کارکنان بیمه تکمیلی - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: تصاویر - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: دریافت معرفی - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: تخفیفات و هزینه - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: منو - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: 1 - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: معرفی - ۱۳۹۳/۱۲/۸ -
:: داروخانه - ۱۳۹۳/۱۲/۸ -
:: آغاز به کار همایش تبیین سیاستهای جمعیتی - ۱۳۹۳/۱۲/۴ -
:: آیین نامه های گروه - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ -
:: برنامه های گروه - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ -
:: گروه پرتوشناسی - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ -
:: حوزه مدیریتی بیمارستان - ۱۳۹۳/۱۱/۸ -
:: ریاست بیمارستان ایثار - ۱۳۹۳/۱۱/۶ -
:: آب معدنی روستای ارکوئین - ۱۳۹۳/۱۱/۵ -
:: سنجه های اعتباربخشی سال 1393 - ۱۳۹۳/۸/۲۶ -
:: بهبود تغذیه - ۱۳۹۳/۴/۲۲ -
:: بهبود تغذیه جامعه - ۱۳۹۳/۴/۲۲ -
:: منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی - ۱۳۹۳/۳/۸ -
:: آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۳/۲/۳۱ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1