دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: معرفي و زندگينامه افراد:
:: اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی - ۱۳۹۸/۸/۸ -
:: معرفی رئیس و کارشناسان اداره سازمانهای مردم نهاد و امور خیریه - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: معرفی کارشناسان دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: معرفی مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: معرفی کارشناسان مولفه های موثر بر سلامت - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: معرفی رئیس اداره تامین و ارتقاء سلامت - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: معرفی مدیر مشارکت های مردمی - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: معرفی مدیر مشارکت های مردمی - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: معرفی مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: معرفی معاون فنی - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: معرفی معاون اجرایی - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: معرفی جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی - ۱۳۹۸/۱/۲۵ -
:: پرسنل مرکز آموزش بهورزی - ۱۳۹۷/۱۲/۷ -
:: معرفی معاون درمان - ۱۳۹۷/۱۱/۴ -
:: معرفی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال دوم 97-96 - ۱۳۹۷/۷/۱۸ -
:: اعضای هیأت علمی گروه اندودانتیکس - ۱۳۹۷/۶/۲۰ -
:: معرفی - ۱۳۹۷/۴/۳۱ -
:: تاریخ - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: اهداف کلی - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: دانشجویان ورودی 96 - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: اسامی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال دوم 96-95 - ۱۳۹۶/۸/۹ -
:: اسامی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال اول 96-95 - ۱۳۹۶/۲/۱۸ -
:: اعضای هیأت علمی گروه ارتودنسی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: اعضای هیأت علمی گروه پریودانتیکس - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ -
:: اعضای هیآت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -
:: اعضای هیأت علمی گروه جراحی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ -
:: اعضای هیأت علمی گروه آسیب شناسی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ -
:: اعضای هیأت علمی گروه رادیولوژی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: اعضای هیأت علمی گروه تشخیص - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: اعضای هیأت علمی گروه دندانپزشکی کودکان - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: اعضای کمیته EDO دانشکده دندانپزشکی - ۱۳۹۵/۹/۷ -
:: پرسنل واحد سلامت روانی ،اجتماعی واعتیاد - ۱۳۹۵/۵/۳۱ -
:: معرفی - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: کارشناس گروه بیوتکنولوژی پزشکی - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: اساتید مدعو گروه بیوتکنولوژی پزشکی - ۱۳۹۵/۳/۱۷ -
:: گروه بیوتکنولوژی پزشکی - ۱۳۹۵/۳/۱۷ -
:: معرفی پرسنل - ۱۳۹۵/۲/۱ -
:: بیمارستان ایثار - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ -
:: ریاست شبکه - ۱۳۹۴/۱۰/۳ -
:: معرفی پرسنل - ۱۳۹۴/۹/۱۱ -
:: معرفی اعضاء هیئت علمی و مدیر گروه - ۱۳۹۴/۸/۳ -
:: معرفی پرسنل - ۱۳۹۴/۶/۲۱ -
:: معرفی ریاست - ۱۳۹۴/۶/۲۱ -
:: گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی - ۱۳۹۴/۳/۳ -
:: ریاست بیمارستان - ۱۳۹۳/۱۱/۸ -
:: معرفی - ۱۳۹۳/۸/۱۲ -
:: معرفی پرسنل - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: معرفی ریاست بیمارستان شهدای طارم - ۱۳۹۳/۴/۲۴ -
:: مشاور رئیس دانشگاه در امور ارتباطات مردمی - ۱۳۹۳/۴/۱۷ -
صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1