دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: معرفي و زندگينامه افراد:
:: اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی - 1398/8/8 -
:: معرفی رئیس و کارشناسان اداره سازمانهای مردم نهاد و امور خیریه - 1398/1/26 -
:: معرفی کارشناسان دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان - 1398/1/26 -
:: معرفی کارشناسان مولفه های موثر بر سلامت - 1398/1/26 -
:: معرفی رئیس اداره تامین و ارتقاء سلامت - 1398/1/26 -
:: معرفی معاون فنی - 1398/1/25 -
:: معرفی معاون اجرایی - 1398/1/25 -
:: معرفی جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی - 1398/1/25 -
:: پرسنل مرکز آموزش بهورزی - 1397/12/7 -
:: معرفی معاون درمان - 1397/11/4 -
:: معرفی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال دوم 97-96 - 1397/7/18 -
:: اعضای هیأت علمی گروه اندودانتیکس - 1397/6/20 -
:: معرفی - 1397/4/31 -
:: تاریخ - 1397/3/19 -
:: اهداف کلی - 1397/3/19 -
:: دانشجویان ورودی 96 - 1397/3/5 -
:: اسامی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال دوم 96-95 - 1396/8/9 -
:: اسامی دانشجویان برتر دندانپزشکی - نیمسال اول 96-95 - 1396/2/18 -
:: اعضای هیأت علمی گروه ارتودنسی - 1395/11/25 -
:: معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی - 1395/11/25 -
:: اعضای هیأت علمی گروه پریودانتیکس - 1395/11/23 -
:: اعضای هیآت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی - 1395/11/13 -
:: اعضای هیأت علمی گروه جراحی - 1395/11/11 -
:: اعضای هیأت علمی گروه آسیب شناسی - 1395/11/11 -
:: اعضای هیأت علمی گروه رادیولوژی - 1395/11/10 -
:: اعضای هیأت علمی گروه تشخیص - 1395/11/10 -
:: اعضای هیأت علمی گروه دندانپزشکی کودکان - 1395/11/10 -
:: اعضای کمیته EDO دانشکده دندانپزشکی - 1395/9/7 -
:: پرسنل واحد سلامت روانی ،اجتماعی واعتیاد - 1395/5/31 -
:: معرفی - 1395/5/12 -
:: کارشناس گروه بیوتکنولوژی پزشکی - 1395/3/18 -
:: اساتید مدعو گروه بیوتکنولوژی پزشکی - 1395/3/17 -
:: گروه بیوتکنولوژی پزشکی - 1395/3/17 -
:: معرفی پرسنل - 1395/2/1 -
:: بیمارستان ایثار - 1394/12/17 -
:: ریاست شبکه - 1394/10/3 -
:: معرفی پرسنل - 1394/9/11 -
:: معرفی اعضاء هیئت علمی و مدیر گروه - 1394/8/3 -
:: معرفی پرسنل - 1394/6/21 -
:: معرفی ریاست - 1394/6/21 -
:: گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی - 1394/3/3 -
:: ریاست بیمارستان - 1393/11/8 -
:: معرفی - 1393/8/12 -
:: معرفی پرسنل - 1393/7/26 -
:: معرفی ریاست بیمارستان شهدای طارم - 1393/4/24 -
:: مشاور رئیس دانشگاه در امور ارتباطات مردمی - 1393/4/17 -
:: اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی - 1393/4/4 -
:: معرفی ریاست شبکه - 1393/3/19 -
:: کارشناس پژوهش - 1393/3/11 -
:: معرفی مدیر - 1393/2/27 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1