[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: برگشت به صفحه اصلي دانشگاه برگشت به صفحه اصلي مركز ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آرشیو اخبار و اطلاعات مرکز::
آلبوم تصاویر::
اخبار و رویدادها::
::
:: شرح وظایف ریاست ::

  شرح وظایف ریاست مرکز

  1. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

  2. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها

  3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .

  4. تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .

  5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .

  6. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .

  و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .

  7. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .

  8. مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .

  9. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های پرستاری مدارک پزشکی آموزشی ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .

  10. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .

  11. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

  12. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .

  13. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .

  14. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستیاران و دانشجویان دانشکده های پزشکی و تدریس به آنان طبق برنامه های تعیین شده .

  15. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها

  16. امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

  17. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .

  18. تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .

  19. اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت

  1 -19- شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

  20 - اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز

 

  شرح وظایف مسئول حراست :

  1. استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تاسیسات و مدارک محرمانه .

  2. برنامه ریزی ، سازماندهی ،نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی .

  3. تهیه و ابلاغ مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت برحسن اجرای آنها و ارائه پبشنهادات اسلامی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی .

  4. برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر برای حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات لازم .

  5. انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دور نگار،بی سیم و باسیم مرکز مربوط .

  6. تهیه و کشف رمز ،دریافت ،ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسلات کلیه پیامهای فاکس و تلفنگرام های رمزواقدام .به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعویض به موقع و ارائه توصیه های لازم به منظور پیشگیری از کشف آنها .

  7. تنظیم ماشین رمز و تغییر سیستم داخلی آن در مواقع اضطراری .

  8. دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از دانشگاه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه .

  9. کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی مرکز و تهیه گزارشات مورد لزوم .

  10. تعیین شیفت کاری نگهبانان و انتظامات و تایید وصدور گواهی کارکرد ماهانه و نظارت بر امور آنها .

  11. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .

  12. شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی .

  13. انجام سایر امور محوله که در راستای شغلی که از سوی مسئولین ذیربط ارجاع میشود.

 

  شرح وظایف نگهبان :

  حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان مرکز طبق دستورات صادره.

  1- کنترل ورود و خروج افراد وسایل نقلیه و حمل و نقل اموال و اثاثه، تجهیزات، اشیاء و سایرکالاها طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوط .

  2- حفظ انتظامات و جلوگیری از تجمع غیر مجاز افراد و راهنمایی مراجعین .

  3- کنترل و راهنمایی عیادت کنندگان بیمار در ساعات مقرر- جلو گیری از آتش سوزی خرابی دزدی-تجاوز و سایر حوادث و خرابی ها غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کالا ها و تجهیزات تحت کنترل اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی دزدی و خرابی به ماموران انتظامی و مسئولان امور و انجام اقدامات احتیاطی اولیه.

  4- گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی.

  5- تحویل گرفتن نامه های اداری در ساعات غیر وقت اداری که توسط پستچی می رسد.

  6- ثبت اجسادی که از سردخانه بیمارستان خارج می شود.

  7- توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم کیفیت.

  انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق .

دفعات مشاهده: 8697 بار   |   دفعات چاپ: 653 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 149 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

آدرس : زنجان - بالاتر از میدان ولیعصر - مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر ( عج )                                                     Address: valiasr Hospital,Valiasr square,Zanjan
کد پستی : 77978-45157                                                                                                                                                    Zip code :  45157-77978