خدمات دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1397/4/13 | 
فهرست کلیه خدمات قابل ارائه اداره کل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان (آموزشی پژوهشی- دانشجویی)
 
ردیف عناوین خدمات سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)

تعاملی( 2)
تراکنشی(3)
آیا لینک خدمت در پرتال مردم وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
آیا لینک خدمت در پرتال استان وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
قابلیت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان خدمت گیرندگان مراحل انجام خدمت عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)
خدمت قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد
بلی(1)
 خیر(0)
میزان واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان (درصد) دانشجویان و اساتید سایر نهادها کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
1 برگزاری کلاس‌های آموزشی 1 - - - - دانشجو - 1 0
2 برگزاری امتحانات (پایان ترم، جامع علوم پایه و استخدام ...) 1 - - - - دانشجو - 1 0
3 برگزاری طرح تابستانی ضیافت اندیشه 1 - - - - دانشجو - 1 0
4 انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری 3 - - - - دانشجو - 1 0
5 ارائه طرح های تحقیقاتی و امانت کتاب، مجلات و پایان نامه راهنمایی و مشاوره 1 - - - - دانشجو - 1 0
6 کتابخانه دیجیتالی و پورتال PMDR 2 - - - - دانشجو
7 خدمات انفورماتیک (اینترنت، چاپ و ...) به دانشجویان 2 - - - - دانشجو - 1 0
8 تصویب و حمایت مالی از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشجویی 2 - - - - دانشجو 1 0
9 حمایت مالی از شرکت در کنگره های علمی دانشجویی - - - - - دانشجو 1 0
10 پذیرش و بررسی و چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی 2 - - - - دانشجو 0
11 پذیرش و بررسی و حمایت مالی از نشر کتاب - - - - - دانشجو 1 0 معاونت تحقیقات و فناوری
12 حمایت از برگزاری همایش علمی دانشجویی 2 - - - - دانشجو 1 0 معاونت تحقیقات و فناوری
13 حمایت و پشتیبانی از شرکت دانشجو در تورهای علمی - - - - - دانشجو 1 0 دانشگاه های علوم پزشکی
14 برنامه ریزی و حمایت از شرکت دانشجو در کارگاه های آموزشی 2 - - - - دانشجو 1 0
15 صدور گواهینامه موقت تحصیلی 1 - - - - دانشجو 1 0
16 صدور تاییدیه تحصیلی 1 - - - - دانشجو 1 0 دانشگاه‌ها، نظام پزشکی
17 صدور ریز نمرات برای دانش‌آموختگان 1 - - - - دانشجو 1 0
18 صدور دانشنامه 1 - - - - دانشجو 1 0
19 صدور مجوز تحصیلی 1 - - - - دانشجو 1 0 وزارت بهداشت
20 صدور تاییدیه ریزنمرات جهت ادامه تحصیل دانش‌آموختگان در داخل و خارج کشور 1 - - - - دانشجو 1 0 دانشگاههای داخل و خارج کشور
21 تایید صحت مدرک تحصیلی و ریز نمرات 1 - - - - دانشجو 1 0 کلیه سازمانها
22 صدور تاییدیه جهت شرکت در آزمون‌های مقاطع بالاتر و استخدام 1 - - - - دانشجو 1 0 سازمانها، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم
23 ثبت اطلاعات دانش‌آموختگان در پورتال وزارت بهداشت جهت صدور شماره نظام پزشکی، پروانه دائم پزشکی، نظام وظیفه، طرح نیروی انسانی و ... 3 - - - - دانشجو 1 0 وزارت بهداشت، نظام وظیفه، امور پروانه‌ها
24 ثبت نام الکترونیکی دانشجویان 3 - - - - دانشجو 1 0
25 صدور کارت هوشمند دانشجویی و تغذیه در قالب یک کارت- یک دانشجو 1 - - - - دانشجو 1 0
26 معرفی دانشجویان پزشکی به آزمون‌های علوم پایه و پیش‌کارورزی 1 - - - - دانشجو 1 0
27 صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0
28 انتقال دائم یا موقت یا تغییر رشته 1 - - - - دانشجو 1 0
29 ثبت نام حضوری دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0
30 اعطای بورس داخل 1 - - - - دانشجو 1 0
31 برگزاری آزمون‌های دانشجویی محوله از سوی وزارت بهداشت 1 - - - - دانشجو 1 0
32 صدور گواهی اشتغال به تحصیل 1 - - - - دانشجو 1 0
33 صدور معرفی‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت خروج از کشور دانشجویان متقاضی 1 - - - - دانشجو 1 0
34 اعلام فارغ‌التحصیلی دانش‌آموخته به نظام وظیفه 1 - - - - دانشجو 1 0
35 صدور اصل گواهینامه یا دانشنامه و ریز نمرات در قبال اخذ وثیقه بدون گذراندن تعهدات 1 - - - - دانشجو 1 0
36 بهربرداری کلیه دانشجویان از برنامه‌های آموزشی مرکز مهارت‌های بالینی 1 - - - - دانشجو 1 0
37 ارائه دروس به دانشجویان از طریق آموزش مجازی 3 - - - - دانشجو 1 0
38 صدور فرم فراغت از تحصیل 1 - - - - دانشجو 1 0 وزارت بهداشت، آموزش و پرورش
39 اعلام نمرات 3 - - - - دانشجو 1 0
40 تغذیه دانشجویان (نهار و شام) 2 - - - - دانشجو 1 0
41 اسکان دانشجویان غیربومی در خوابگاهها 1 - - - - دانشجو 1 0 خوابگاههای خودگران خصوصی
42 سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0 شرکتهای خصوصی
43 خدمات رفاهی دانشجویان (پرداخت وامهای دانشجویان) 1 - - - - دانشجو 0 1 صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی
44 صدور دفترچه خدمات درمانی دانشجویان و خانواده 1 - - - - دانشجو 0 1 صندوق رفاه و اداره خدمات درمانی استان
45 برگزاری اردوهای دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0
46 ترویج تربیت بدنی و ورزش 1 - - - - دانشجو 1 0
47 برگزاری مراسمهای ملی ، مذهبی ، فرهنگی ، سیاسی و ادعیه 1 - - - - دانشجو 1 0
48 برگزاری کلاسهای فوق برنامه (گلسازی ، نقاشی ، خطاطی و..) 1 - - - - دانشجو 1 0
49 ترویج فرهنگ رعایت شئونات دانشجویی (کمیته انضباطی) 1 - - - - دانشجو 0 1 کمیته انضباطی وزارت بهداشت
50 بیمه حوادث جمعی دانشجویان 1 - - - - دانشجو 0 1 بیمه البرز ، ایران و ...
51 تسویه حساب و اعلام وضعیت بدهی دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0 صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی
52 ارائه خدمات مشاوره دانشجویی (کارشناسی - تخصصی) 1 - - - - دانشجو 1 0
53 برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی برای توانمند سازی دانشجویان استعدادهای درخشان 1 - - - - دانشجو 1 0 -
54 استفاده از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی از فیلد آموزشی پزشک پاسخگو 1 - - - - دانشجو 1 0 -
55 بهره برداری کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی از برنامه های آموزشی مرکز مهارتهای بالینی 1 - - - - دانشجو 1 0 -
56 ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت جذب دانشجویان نخبه و برتر 1 - - - - دانشجو 1 0 -
57 ارائه دروس به دانشجویان از طریق آموزش مجانی 3 - - - - دانشجو 1 0 -
58 تغذیه دانشجویان (نهار و شام) 2 - - - - دانشجو 1 0
59 اسکان دانشجویان غیربومی در خوابگاهها 1 - - - - دانشجو 1 0 خوابگاههای خودگران خصوصی
60 سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0 شرکتهای خصوصی
61 خدمات رفاهی دانشجویان (پرداخت وامهای دانشجویان) 1 - - - - دانشجو 0 1 صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی
62 صدور دفترچه خدمات درمانی دانشجویان و خانواده 1 - - - - دانشجو 0 1 صندوق رفاه و اداره خدمات درمانی استان
63 برگزاری اردوهای دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0
64 ترویج تربیت بدنی و ورزش 1 - - - - دانشجو 1 0
65 برگزاری مراسمهای ملی ، مذهبی ، فرهنگی ، سیاسی و ادعیه 1 - - - - دانشجو 1 0
66 برگزاری کلاسهای فوق برنامه (گلسازی ، نقاشی ، خطاطی و..) 1 - - - - دانشجو 1 0
67 ترویج فرهنگ رعایت شئونات دانشجویی (کمیته انضباطی) 1 - - - - دانشجو 0 1 کمیته انضباطی وزارت بهداشت
68 بیمه حوادث جمعی دانشجویان 1 - - - - دانشجو 0 1 بیمه البرز ، ایران و ...
69 تسویه حساب و اعلام وضعیت بدهی دانشجویان 1 - - - - دانشجو 1 0 صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی
70 ارائه خدمات مشاوره دانشجویی (کارشناسی - تخصصی) 1 - - - - دانشجو 1 0
71 برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی برای توانمند سازی دانشجویان استعدادهای درخشان 1 - - - - دانشجو 1 0 -
72 استفاده از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی از فیلد آموزشی پزشک پاسخگو 1 - - - - دانشجو 1 0 -
73 بهره برداری کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی از برنامه های آموزشی مرکز مهارتهای بالینی 1 - - - - دانشجو 1 0 -
74 ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت جذب دانشجویان نخبه و برتر 1 - - - - دانشجو 1 0 -
75 ارائه دروس به دانشجویان از طریق آموزش مجانی 3 - - - - دانشجو 1 0 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست کلیه خدمات قابل ارائه اداره کل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان (بهداشت)
 
ردیف عناوین خدمات سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)

تعاملی( 2)
تراکنشی(3)
آیا لینک خدمت در پرتال مردم وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
آیا لینک خدمت در پرتال استان وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
قابلیت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان خدمت گیرندگان  مراحل انجام خدمت عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)
خدمت قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد
بلی(1)
 خیر(0)
میزان واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان (درصد) مردم سایر نهادها کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
1 تامین داروی مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت 1 - - - - * 1 0
2 آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 1 - - - - * 0 1 کمیته امداد - بهزیستی
3 آموزش بهداشت محیط در مراکز روستایی (در مراکز شهری به اصناف) 1 - - - - * 1 0
4 جمع‌آوری و معدوم‌سازی سیفتی باکس‌ها(SaftyBox) 1 - - - - * 0 1
5 بازرسی بهداشتی از اماکن ، مساجد ، رستوران‌ها و .... 1 - - - - * 1 0
6 جمع آوری و معدوم سازی مواد غذایی تاریخ گذشته 1 - - - - * 1 0
7 تعطیلی مراکز و اماکن غیربهداشتی طبق آئین‌نامه ماده 13 و معرفی به مراجه قضایی 1 - - - - * 0 1 دادگستری
8 صدور کارت بهداشتی برای متصدیان مراکز و اماکن و کارکنان 1 - - - - * 1 0
9 نمونه برداری از مواد غذایی و ارسال به آزمایشگاه 1 - - - - * 1 0
10 انجام آزمایشات میکروبی آب و کلرسنجی 1 - - - - * 0 1 آبفا - آبفار
11 پاسخ به استعلام اصناف (اظهار نظر بهداشتی) 1 - - - - * 0 1 اتاق اصناف
12 کنترل دفع زباله و فاضلاب در روستاها 1 - - - - * 1 0
13 کنترل دفع فضولات حیوانی در روستاها 1 - - - - * 1 0
14 مبارزه با حشرات و جوندگان 1 - - - - * 1 0
15 نظارت و کنترل کیفی آب شرب شهر ها و روستاها 1 - - - - * 0 1 آبفار و آبفا
16 نظارت و کنترل بر جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب 1 - - - - * 0 1 آبفار و آبفا
17 نظارت و کنترل بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 2 - - - - * 0 1 تعزیرات حکومتی
18 نظارت و کنترل بر اماکن عمومی 2 - - - - * 0 1 تعزیرات حکومتی
19 نظارت و کنترل بر مراکز بهداشتی درمانی 1 - - - - * 0 1 تعزیرات حکومتی
20 نظارت و کنترل ایمنی پرتوها 1 - - - - * 0 1 تعزیرات حکومتی
21 نظارت بر دفع پسماندهای عفونی و خانگی 1 - - - - * 0 1 شهرداری و محیط زیست
22 آموزش و اجرای برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان 1 - - - - * 1 0
23 نظارتهای بهداشتی در حوادث غیرمترقبه 1 - - - - * 0 1 آبفا ، آبفار ، مسکن و شهرسازی ، هلال احمر و ...
24 رسیدگی به شکایتهای بهداشتی مردمی 2 - - - - * 0 1 آبفا ، آبفار ، مسکن و شهرداری و ...
25 کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات 1 - - - - * 1 0
26 هماهنگی در بهسازی محیط روستاها 1 - - - - * 0 1 کمیته امداد ،  بهزیستی و بنیاد مسکن
27 نظارت و پایش بهداشت هوا 1 - - - - * 0 0 محیط زیست
28 صدور مجوزها 1 - - - - * 1 0
29 ارئه خدمات پزشک خانواده شهری 1 - - - - * 1 0
30 تنظیم خانواده 1 - - - - * 1 0
31 برنامه‌ریزی گسترش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه‌های بهداشت 1 - - - - * 0 1 وزارت بهداشت
32 ویزیت بیمار وارائه دارو در مراکز بهداشتی درمانی روستایی 1 - - - - * 1 0
33 ارائه خدمات درمانی اولیه در خانه‌های بهداشت توسط بهورز 1 - - - - * 1 0
34 انجام و نظارت بر واکسیناسیون گروه‌های هدف 1 - - - - * 1 0
35 ارائه خدمات کنترلی و پیش‌گیری بیمار‌های واگیردار و غیر واگیردار 1 - - - - * 1 0
36 آموزش و شناسایی بیماری‌های روانی و کنترل آن 1 - - - - * 1 0
37 نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های تحت پوشش 1 - - - - * 1 0
38 غربالگری نوزادان با کم‌کاری مادرزادی تیروئید 1 - - - - * 1 0
39 کنترل و پیش‌گیری بیماری مشترک انسان ودام 1 - - - - * 0 1 دامپزشکی محیط زیست
40 نظارت و پیشگیری در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه 1 - - - - * 0 1 هلال احمر - استانداری
41 پایش کارگاه‌های صنعتی 1 - - - - * 1 0
42 آلاینده‌سنجی و بررسی کارهای سخت و زیان آور 1 - - - - * 0 1 اداره کار تامین اجتماعی
43 انجام معاینات کارگری 1 - - - - * 1 0
44 صدور مجوز بهداشتی برای کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی 1 - - - - * 0 1 سازمان صنایع
45 بررسی شکایات از کارگاه‌ها 1 - - - - * 1 0
46 بررسی بیماری‌های ناشی از کار 1 - - - - * 0 1 پزشکی قانونی دادگستری
47 ترمیم دندان 1 - - - - * 1
48 فیشورسیلنت‌تراپی دندان (صاف نمودن دندان) 1 - - - - * 1 0
49 کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری 1 - - - - * 1 0
50 فلورایدتراپی (شستشو دهان با فلوراید جهت جلوگیری از پوسیدگی) 1 - - - - * 1 0
51 جرم گیری 1 - - - - * 1 0
52 درمان پالپ زنده 1 - - - - * 1 0
53 آموزش بهداشت دهان و دندان 1 - - - - * 1 0
54 پولپوکومی (عصب کشی) 1 - - - - * 1 0
55 درمان ریشه دندان 1 - - - - * 1 0
56 مراقبت مادران باردار 1 - - - - * - 1 0
57 مراقبت از کودکان زیر 8 سال 1 - - - - * - 1 0
58 معاینات دانش آموزش (چشم- گوش- لکنت زبان- تنفسی- قلبی و ....) 1 - - - - * - 0 1 آموزش و پرورش
59 معاونت دانشجویی 1 - - - - * - * 0 دانشگاه زنجان و آزاد
60 طرح آهن یاری 1 - - - - * - 0 1 آموزش و پرورش
61 یدسنجی ادرار 1 - - - - * - 0 1 آموزش و پرورش
62 سنجش دانش آموزی (وزن- قد و ....) 1 - - - - * - 0 1 آموزش و پرورش
63 ترویج تغذیه با شیر مادر 1 - - - - * - 1 0
64 مراقبت از سالمندان 1 - - - - * - 0 1 بهزیستی
65 مراقبت و پایش رشد کودکان از بدو تولد تا 8 سالگی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت 1 - - - - * 1 0
66 مراقبت کودکان بیمار زیر 5 سال در خانه‌های بهداشت 1 - - - - * 1 0
67 تهیه و توزیع مطالب آموزشی از طریق مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت 1 - - - - * 0 1 صدا و سیما و نشریات
68 نظام مراقبت مرگ کودکان تا 59 ماهه 1 - - - - 0 1 نیروی انتظامی، صدا و سیما
69 مشاوره تغذیه در مراکز بهداشتی درمانی 1 - - - - * 1 0
70 مکمل‌یاری آهن برای دانش‌آموزان دختر 1 - - - - * 0 1 آموزش و پرورش
71 حمایت از کودکان سوء تغذیه‌ای 1 - - - - * 0 1 کمیته امداد
72 آموزش مردم (60-25) در خصوص شیوه زندگی سالم 1 - - - - * 0 1 صدا سیما
73 آموزش و مراقبت دوره یائسگی در دو شهرستان ابهر و خرمدره 1 - - - - * 1 0 تربیت بدنی
74 هماهنگی و ارزیابی سلامت نوآموزان بدو ورود به مدرسه 1 - - - - * * 0 1 آموزش و پرورش
75 استوار مدارس مروج سلامت 1 - - - - * * 0 1 آموزش و پرورش
76 ارزیابی و معاینه دانش آموزان حین تحصیل 1 - - - - * 0 1 آموزش و پرورش
77 ارزیابی و معاینه دانشجویان بدو ورود دانشگاه علوم پزشکی 1 - - - - * 1 0
78 واکسیناسیون دانش آموزان بدو ورود به دبیرستان - - - - * آموزش و پرورش
79 انجام معاینات سلامت شغلی 1 - - - - * 1 0
80 بررسی مشاغل سخت و زیان آور 0 - - - - * * 0 1 اداره کار- سازمان تامین اجتماعی
81 بازرسی کارخانجات و کارگاه ها از نظر بهداشت حرفه ای 0 - - - - * 1 0
82 پاسخ استعلام بهداشتی کارگاه ها 0 - - - - * * 1 0 سازمان صنایع و معادن
83 رسیدگی به شکایت بهداشت محیط کار (فعلا فعال نمی‌باشد) 1 - - - - * 1 0
84 صدور مجوز فعالیت شرکت ها (ارائه خدمات سلامت کار) 0 - - - - * 1 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست کلیه خدمات قابل ارائه اداره کل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان (درمان)
 
ردیف عناوین خدمات سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)

تعاملی( 2)
تراکنشی(3)
آیا لینک خدمت در پرتال مردم وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
آیا لینک خدمت در پرتال استان وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
قابلیت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان خدمت گیرندگان  مراحل انجام خدمت عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)
خدمت قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد
بلی(1)
 خیر(0)
میزان واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان (درصد) مردم سایر نهادها کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
1 رسیدگی به امور بیماران در موارد تصادف 1 - - - - * 0 1 نیروی انتظامی- هلال احمر
2 انجام کمک های اولیه درمانی و انتقال به بیمارستان 1 - - - - * 1 0
3 انتقال بیماران اورژانسی از مراکز شهرستان به مراکز استان یا سایر استانها 1 - - - - * 1 0
4 آموزش همگانی کمک های اولیه در سایر ادارات 1 - - - - * 1 0 هلال احمر
5 نظارت بر مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی 1 - - - - * 0 1 نظام پزشکی- تعزیرات- دادگستری
6 صدور مجوز درمانگاه- مراکز مشاوره پرستاری 2 - - - - * 1 10 وزارت بهداشت- پزشکان معتمد- اداره تشخیص هویت
7 ارزشیابی (اعتبار بخشی) بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی سالانه 1 - - - - * * 0 1 بیمه های خدمات درمانی- تامین اجتماعی- نیروهای مسلح
8 انجام آزمایشات تشخیص طبی و مواد مخدر 1 - - - - * * 1 0 ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی
9 نوبت دهی بیمارستان آیت اله موسوی 3 - - - - 1 0
10 صدور کارت ارجاع برای بیمارانی که تمکن مالی ندارند یا خدمت مورد نظر در استان موجود نمی باشد. 2 - - - - * 1 0 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور- استانداری
11 انجام رادیولوژی و استفاده از پرونده های الکترونیکی 1 - - - - * 1 0
12 صدور مجوز اولیه تاسیس واحدهای تولیدی غذایی، آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
13 صدور و تمددی پروانه تأسیس داروخانه 1 - - - - * 1 0
14 صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه 1 - - - - * 1 0
15 مراحل اولیه صدور مجوز تاسیس شرکت های پخش دارویی 1 - - - - * 1 0
16 صدور پروانه بهره برداری واحد تولید غذایی، آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
17 رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص کیفیت محصولات غذایی، آرایشی و بهاشتی 1 - - - - * 0 1 مجمع امور صنفی- صنعت معدن تجارت -دادگستری- تعزیرات- نیروی انتظامی
18 صدور پروانه ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
19 اطلاع رسانی دارو، سموم، غذایی آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
20 انجام آزمایشات کنترل محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
21 تامین دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه 1 - - - - * 1 0
22 صدور پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی غذایی، آرایشی و بهداشتی 1 - - - - * 1 0
23 صدور مجوز گشایش و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشی 1 - - - - * 1 0
24 رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها در حوزه امور دارویی 1 - - - - * 0 1 دادگستری، تعزیرات، نییروی انتظامی
25 تامین، عرضه و نظارت بر داروهای تحت کنترل 1 - - - - * 1 0
26 تامین داروی داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت 1 - - - - * 1 0
27 صدور پروانه های موسسات مراکز پزشکی 1 - - - - * * 1 0 وزارت بهداشت- نظام پزشکی
28 صدور پروانه های مسئول فنی و تاسیس آزمایشگاه 1 - - - - * * 0 1 وزارت بهداشت- نیروی انتظامی- نظام پزشکی
29 نظارت و ارزشیابی آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی (در خصوص اجرای دستورالعمل های وزارتی) 1 - - - - * 1 0
30 برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر از آزمایشگاه‌های بیمارستان‌ها (جهت اعتبار بخشی) 1 - - - - * 1 0
31 رسیدگی به تخلفات آزمایشگاه‌ها 1 - - - - * 0 1 دادگستری- نظام پزشکی
32 بررسی شکایات بیماران ، پزشکان از آزمایشگاه ها و پرسنل فنی آن ها از نظر رعایت ضوابط، آیین نامه ها و تعرفه های قانونی آزمایشگاهی 1 - - - - * 1 0
33 برگزاری دوره های بازآموزی و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی برای پرسنل آزمایشگاهی خصوصی و دولتی 1 - - - - * 1 0
34 نظارت بر شرکت های توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی 1 - - - - * 1 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست کلیه خدمات قابل ارائه اداره کل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان (بیمارستان‌ها)
 
ردیف عناوین خدمات سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)

تعاملی( 2)
تراکنشی(3)
آیا لینک خدمت در پرتال مردم وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
آیا لینک خدمت در پرتال استان وارد گردیده؟
بلی(1)
 خیر(0)
قابلیت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان خدمت گیرندگان مراحل انجام خدمت عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)
خدمت قابل واگذاری  به دفاتر پیشخوان می باشد
بلی(1)
 خیر(0)
میزان واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان (درصد) مردم سایر نهادها کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
 خیر(0)
1 پانسمان بیمار در بخش اورژانس و بستری 1 - - - - * 1 0
2 احیاء نوزاد (بلوک زایمان، NICU، نوزادان و ...) 1 - - - - * 1 0
3 انجام مشاوره و آموزش بیمار (بخشهای بستری) 1 - - - - * 1 0
4 خدمات درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی 1 - - - - * 1 0
5 نوبت‌دهی آنلاین درمانگاه‌های تخصصی 3 - - - - * 1 0
6 انجام CTSCAN 1 - - - - * 1 0
7 خدمات زایمان 1 - - - - * 1 0
8 کنترل زائو در P.P (post partom) پس از 2 ساعت از زایمان 1 - - - - * 1 0
9 انجام سونوگرافی 1 - - - - * 1 0
10 انجام زایمان فیزیولوژیک 1 - - - - * 1 0
11 انجام زایمان بی‌درد 1 - - - - * 1 0
12 انجام رادیولوژی 1 - - - - * 1 0
13 خدمات درمانی بخش زنان و زایمان 1 - - - - * 1 0
14 انجام آزمایشات طبی (تشخیصی، هماتولوژی، هورمون شناسی، بیوشیمی خون، ایمونولوژی، سرولوژی، فصد خون و ...) 1 - - - - * 1 0
15 فیزیوتراپی 1 - - - - * 1 0
16 انجام MRI 1 - - - - * 1 0
17 تزریق خون 1 - - - - * 1 0
18 حمام روی تخت 1 - - - - * 1 0
19 خدمات اورژانس 1 - - - - * 1 0
20 خدمات درمانی در بخش سوختگی 1 - - - - * 1 0
21 واکسیناسیون نوزادان 1 - - - - * 1 0
22 تغذیه بیماران 1 - - - - * 1 0
23 فروش دارو 1 - - - - * 1 0
24 خدمات درمانی بخش اطفال 1 - - - - * 1 0
25 خدمات درمانی بخش‌های ویژه (NICU  (نوزادان)، ICU، NICUT،CCU و POST CCU و ...) 1 - - - - * 1 0
26 خدمات درمانی اورژانس قلب 1 - - - - * 1 0
27 خدمات درمانی بخش ICU 1 - - - - * 1 0
28 خدمات درمانی بخش قلب 1 - - - - * 1 0
29 خدمات درمانی بخش پست آنژیو 1 - - - - * 1 0
30 انجام خدمات جراحی (ارتوپدی، اورولوژی، زنان و مردان، مغز و اعصاب، قلب و ...) 1 - - - - * 1 0
31 ارائه پرونده‌های پزشکی 1 - - - - * * 1 0 پزشکی قانون، دادگستری، نظام پزشکی
32 مددکاری اجتماعی 1 - - - - * 1 0
33 سنگ شکنی 1 - - - - * 1 0
34 گفتاردرمانی 1 - - - - * 1 0
35 انجام اکو قلب 1 - - - - * 1 0
36 انجام تست ورزش 1 - - - - * 1 0
37 انجام هوکتر فشار خون 1 - - - - * 1 0
38 خدمات درمانی بخش عفونی 1 - - - - * 1 0
39 خدمات درمانی بخش مغز و اعصاب 1 - - - - * 1 0
40 خدمات درمانی بخش چشم 1 - - - - * 1 0
41 خدمات ماموگرافی 1 - - - - * 1 0
42 انجام نوار قلبی 1 - - - - * 1 0
43 انجام نوار مغزی 1 - - - - * 1 0
44 انجام دیالیز 1 - - - - * 1 0
45 خدمات درمانی بخش داخلی 1 - - - - * 1 0
46 آندوسکوپی - برونکوسکوپی 1 - - - - * 1 0
47 خدمات بخش گوش و حلق و بینی (ENT) 1 - - - - * 1 0
48 خدمات شیمی درمانی 1 - - - - * 1 0
49 خدمات روانپزشکی (مردان و زنان) 1 - - - - * 1 0
50 کاردرمانی 1 - - - - * 1 0
 
 
 
دفعات مشاهده: 4784 بار   |   دفعات چاپ: 232 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر