[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت درمان::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
::
تلفن گویا اخذ نوبت تلفنی
تلفن گویا 
اخذ نوبت تلفنی

024-33019222

..
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: یکی از صفحات را انتخاب کنید: ::
  معاون خدمات و پشتیبانی 
  واحد امور اداری 
  واحد امور مالی 
  واحد کارگزینی 
  واحد خدمات 
  واحد تدارکات و کارپردازی 
  واحد دبیرخانه 
  واحد امور رفاهی 
  واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات 
  واحد فناوری اطلاعات سلامت 
  واحد اسناد 
  واحد ترخیص 
  واحد روابط عمومی 
  واحد انبار 
  واحد امور حقوقی و قراردادها 
  واحد بهداشت محیط 
  واحد بهداشت حرفه ای 
  واحد تغذیه 
  واحد مددکاری