[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت درمان::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
::
تلفن گویا اخذ نوبت تلفنی
تلفن گویا 
اخذ نوبت تلفنی

024-33019222

..
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: مقررات مرکز ::

  آشنایی با قوانین استخدام کشوری :

  ماده 4: مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:

  1- رسمی

  2- پیمانی

  تبصره: افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند، کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد و مشمول قانون استخدام کشوری نمی باشند.

  ماده13: استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود.

  ماده 16 و تبصره آن: امتحان ومسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی در صورت تفویض سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه، توسط دستگاه مربوطه و با نظارت سازمان فوق انجام می گردد.

  کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده باشند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی که مدت آن حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال خواهد بود، طی می نمایند. حقوق و مزایای ایام فوق همانند حقوق و مزایای مستخدمین رسمی می باشد.

  ماده 20: افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند(طبق نظریه هسته گزینش) بدون هیچگونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع داده می شود.

  ماده 43: مستخدمک رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان و شرایط به مستخدمین خود پزرداخت کنند.

  کاده 47: مستخدمین رسمی دولت در سال یک ماه حق استفاده از مرخصی با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را دارند.

  ماده 48 و تبصره آن: مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت باشد، می توانند از مرخصی استعلاجی حداکثر 4 ماه در سال به جز بیماری های صعب العلاج استفاده نمایند.

  مستخدمین رسمی می توانند با موافقت دستگاه مطبوع حداکثر در طول خدمت، 3 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. مستخدمینی که جهت ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل خود اقدام می کنند، مرخصی بدون حقوق آنها حداکثر تا دو سال قابل تمدید خواهد بود.

  ماده 54: مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مافوق اطلاع دهد. در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

  ماده58: رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری مستخدم در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.

  ماده59: انواع مجازات های اداری عبارتند از:

  الف: توبیخ کتبی یا درج در پرونده خدمت

  ب: کسر حقوق و فوق العاده ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه

  ج: کسر حقوق و فوق العاده ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه

  د: برکناری از خدمت از یه ماه تا یک سال

  ه: انفصال موقت از سه ماه تا یک سال

  و: اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مطبوع

  ز: انفصال دائم از خدمت دولت

  تبصره1: روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70

  حقوق مبنا مستخدمین رسمی برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوقی در عدد مبناء گروه مربوطه به شرح جدول زیر می باشد.

  گروه

  عدد مبناء

  گروه

  عدد مبناء

  1

  400

  11

  1020

  2

  450

  12

  1090

  3

  500

  13

  1160

  4

  560

  14

  1230

  5

  620

  15

  1300

  6

  680

  16

  1370

  7

  740

  17

  1440

  8

  810

  18

  1510

  9

  880

  19

  1580

  10

  890

  20

  1650

 

  گروههای ورودی مستخدمیت مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان، نوع و حساسیت شغلی، اهمیت وظایف مزان مسئولیت ها بر حسب رسته ها و رشته های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول تخصیص می یابد.

  ضریب حقوقی :

  تحصیلات ابتدایی: 3 تحصیلات سیکل: 4 تحصیلات دیپلم : 6 تحصیلات فوق دیپلم : 7

  تحصیلات لیسانس : 8 تحصیلات فوق لیسانس: 9 تحصیلات دکتری :10

  فوق العاده شغل و فوق العاده های بدی آب و هوا، تسهیلات ، سختی کار، نوبت کاری و همچنین کمک هزینه عائله مندی و اولاد براساس آخرین بخشنامه ها از حاصل ضرب درصدهای اعلام شده در حقوق مبناء به دست خواهد آمد.

  با توجه به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر:

  مرخصی زایمان تا سه فرزند سه ماه + یک ماه مرخصی دوران شیردهی می باشد و برای زیامان فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت و برای وضع حمل دوقلو چهار ماه و برای وضع حمل دو قلو به بالا یک سال معذوریت با استنفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود.

  با توجه به ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مراکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار (برای احراز عهدم استفاده از شیرخشک ) است، مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتر پیش بینی شده باشد. و با توجه به ماده 4 آئین نامه: استفاده از مرخصی ساعتی حداکثر روزی یک ساعت تا سن 20 ماهگی کودک منوط به ارائه گواهی مراکز بهداشتی درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است.

  در موارد زیر استفاده از مرخصی بدون حقوق امکان پذیر می باشد:

  ماده 32 آئین مرخصی ها:

  1- مستخدم فاقد مرخصی استحقاقی باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.

  2- مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید.

  3- مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

  4- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.

  تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمی آزمایشی حداکثر تا دو ماه امکان پذیر می باشد.

  مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یک سال تجاوز نخواهد کرد.

  حقوق مزایای کلیه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان همواره مشابه مستخدمین رسمی خواهد بود. همچنین حقوق مزایای کارکنان پیمانی نیز از سال 81 به بعد مشابه کارکنان رسمی می باشد.

دفعات مشاهده: 10844 بار   |   دفعات چاپ: 952 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 151 بار   |   0 نظر
::