[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: بازگشت به صفحه اصلی مرکز بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه ::
بخش‌های اصلی
معرفی بیمارستان::
هیات امناء::
حوزه ریاست::
معاونت خدمات و پشتیبانی::
معاونت درمان::
معاونت آموزشی::
مدیریت خدمات پرستاری::
بخشها و واحدهای درمانی::
واحدهای پاراکلینیکی ::
میز خدمت::
ارتباط با بیماران::
آموزش به بیمار::
اموزش به پرسنل::
توریسم درمانی::
کتابخانه مرکز::
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان::
تماس با ما::
::
تلفن گویا اخذ نوبت تلفنی
تلفن گویا 
اخذ نوبت تلفنی

024-33019222

..
تحول نظام سلامت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: مطلب ::

 

نام و نام خانوادگی:

سرکار خانم خدیجه بیات

عنوان پست: 

سوپروایزر آموزش

**=*=*=*=**=*=*=*=**=*=*=*=**

  معرفی واحد آموزش دفتر پرستاری مرکز

 

  واحد آموزش دفتر پرستاری در طبقه اول مرکز جنب دفتر پرستاری قرار گرفته است. فعالیتها این واحد زیر نظر مدیریت محترم خدمات پرستاری انجام می شود. اهم فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد:

  1- تعیین نیازسنجی آموزشی سالانه پرسنل درمانی و واحدهای آزمایشگاه و رادیولوژی مرکز براساس نیاز سنجی ابلاغ شده از دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ارسال به آموزش دانشگاه جهت بررسی و تصویب دوره ها

  2- شرکت در جلسه رابطین آموزشی مراکز در دانشگاه جهت هماهنگی برگزاری دوره های مصوب

  3- اطلاع رسانی و هماهنگی جهت تشکیل کلاسهای آموزشی مصوب و غیرمصوب

  4- ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده (قبل و بعد از برگزاری دوره)

  5- وارد کردن اطلا عات آموزشی کارکنان در شناسنامه آموزشی پرسنل

  6- پیگیری وتحویل گواهی آموزشی کلیه کارکنان مرکز

  7- هماهنگی جهت اخذ مجوز و برگزاری کارگاههای آموزش مداوم در مرکز(کارگاه شیرمادر، کنترل عفونت و ...)

  8- برگزاری کلاسهای آموزش مستمر مرکز(گزارش نویسی، تجهیزات پزشکی، احیاء پایه و پیشرفته)

  9- ارزیابی دوره های آموزشی مستمر از طریق تکمیل چک لیست اثربخشی دوره ها و انجام راند آمو.زشی در کلیه بخشها

  10- تهیه نکات آموزشی اقدامات پرستاری و ارسال به بخشها به صورت پیام پرستاری

  11- شرکت در کمیته های بیمارستانی(کمیته مرگ و میر، کمیته بحران و ...) و ارسال نکات آموزشی پرستاری کمیته ها در قالب پیام پرستاری به کلیه بخشها

  12- بررسی و کنترل ترالی اورژانس کلیه بخشها ی و واحدهای پاراکلینیکی

  13- برگزاری مستمر و دوره ای مانور CPR با حضور معاونت محترم آموزشی مرکز و مدیریت محترم خدمات پرستاری

  14- بررسی بخشها ی مرتبط با کودکان 1-59 ماهه و ارزیابی گزارشات پرستاری و تکمیل چک لیست مربوطه هر 6 ماه یکبار و ورود اطلاعات به سایت دانشگاه

  15- معرفی یک نفر از هر بخش به عنوان رابط آموزشی با نظر موافق مدیریت محترم خدمات پرستاری

  16- نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی و شرکت در کنفرانسهای داخل بخشی

  17- تهیه دستورالعملهای مرتبط با واحد آموزشی با نظارت معاونت محترم آموزشی مرکز و مدیریت محترم خدمات پرستاری( CPR ، نحوه ثبت گزارشات تلفنی و....)

  18- همکاری با مجله همت جهت تهیه مطالب علمی و آموزشی

  19- تهیه چک لیست ارزیابی فعالیتهای بالینی پرستاران بر اساس گایدلاین وزارت بهداشت

  20- همکاری و هماهنگی جهت تهیه پمفلتهای آموزشی برای استفاده مددجویان

  21- انجام آموزشهای بدو ورود جهت پرسنل جدیدالورود و تهیه چک ارزیابی آموزشهای بدو ورود و تکمیل این چک لیستها در زمان بدو ورود و دو هفته پس از آموزش

  22- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامایی

  23- همکاری با دانشکده پرستاری جهت انجام دوره کارآموزی مدیریت دانشجویان پرستاری و مامایی

  24- پیشنهاد تهیه کتب و مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان

  25- پیشنهاد ایجاد زمینه تشویقی جهت مشارکت پرسنل در فعالیتهای آموزشی

  26- تهیه شناسنامه کاربری جهت تجهیزات پزشکی موجود در بخشها

  27- تنظیم برنامه ماهانه CPR

  28- هماهنگی جهت انجام کار دانشجویی ،دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی در بخشهای مختلف

  29- ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه به مدیریت محترم پرستاری

  30- مستند سازی دستورالعمل ها، فرآیندها و فرمهای مورد استفاده

  31- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

  32- شرکت در جلسات آموزشی معاونت محترم درمان

 

 

 

 

بازگشت

دفعات مشاهده: 13243 بار   |   دفعات چاپ: 645 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر
::