بایگانی بخش بخشهای قالب جدید

:: فناوری اطلاعات - 1400/6/24 -
:: رئیس امور اداری - 1400/6/24 -
:: پرسنل استان (مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ) - 1400/6/8 -
:: bio_DR.surushmehr - 1400/6/8 -
:: دبیرخانه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه - 1400/3/27 -
:: مداخلات سلامت اجتماعی بارویکرد اجتماعی محور - 1400/3/27 -
:: برنامه سلامت اجتماعی(پیشگیری از خشونت خانگی) - 1400/3/27 -
:: الگوی خدمات سلامت روان و اجتماعی(سامان) - 1400/3/27 -
:: برنامه تشخیص و مراقبت و بازتوانی اختلالات مصرف مواد ، الکل و دخانیات - 1400/3/27 -
:: برنامه تشخیص ودرمان بیماری های روانپزشکی - 1400/3/27 -
:: برنامه های گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد - 1400/3/27 -
:: شرح وظایف (سلامت روان ) - 1400/3/27 -
:: اهمیت سلامت روان - 1400/3/27 -
:: تاریخچه خدمات سلامت روان - 1400/3/27 -
:: مقدمه ای بر سلامت روان - 1400/3/27 -
:: تاریخچه معاونت - 1400/3/22 -
:: برنامه پیشگیری از کودک آزاری - 1400/3/4 -
:: برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا - 1400/3/4 -
:: برنامه پیشگیری از خودکشی - 1400/3/4 -
:: برنامه آموزش مهارت های فرزند پروری (۲-۱۲ سال ) - 1400/3/4 -
:: برنامه آموزش مهارت های زندگی - 1400/3/4 -
:: مدیریت-سلامت-روانی،اجتماعی،اعتیاد - 1400/3/4 -
:: پزشک خانواده روستایی - 1400/1/21 -
:: طرح تحول نظام سلامت - 1400/1/21 -
:: طرح نوین سلامت حاشیه شهر ها - 1400/1/21 -
:: مدیریت شبکه و ارتقا سلامت ( معرفی) - 1400/1/21 -
:: فصل نامه بهورزی - 1400/1/11 -
:: گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر - 1399/11/6 -
:: مدیریت شبکه و ارتقا سلامت - 1399/10/27 -
:: bio_dr_saeeni - 1399/10/27 -
:: bio_daftar_s.mofidi - 1399/10/25 -
:: bio_DR.Rahmani - 1399/10/23 -
:: بخشهای ویژه - 1397/12/12 -
:: آموزش همگانی - 1397/12/12 -
:: تالار افتخارات - 1397/12/12 -
:: سامانه ها 1 - 1397/12/12 -
:: مصاحبه ها - 1397/12/12 -
:: پیوندها 1 - 1397/12/12 -
:: باکس وسط زیر تب - 1397/12/12 -
:: باکس راست زیر تب - 1397/12/12 -
:: باکس چپ زیر تب - 1397/12/12 -
:: درباره معاونت - 1397/12/12 -
:: حوزه مدیریت - 1397/12/12 -
:: شبکه های بهداشت - 1397/12/12 -
:: واحدهای اجرایی - 1397/12/12 -
:: درباره ما - 1397/12/12 -
:: واحدهای فنی - 1397/12/12 -
:: دسترسی سریع - 1397/12/12 -
:: تیتر منوی بالای سایت - 1397/12/12 -
:: تیتر تب ها - 1397/12/12 -
:: تب اطلاعیه ها - 1397/12/12 -
:: تب اخبار - 1397/12/12 -