معاونت پشتیبانیمعاونت پشتیبانی

 

AWT IMAGE


 

آقای مصطفی سلطانی

تلفن: (۲۰۵)۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴

دورنگار: ۳۳۴۷۳۶۳۹-۰۲۴

پست الکترونیک:

شرح وظایف :