Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
ریاست دانشگاه::
مدیریت حوزه ریاست::
اداره روابط عمومی::
مشاورین رئیس دانشگاه::
دفتر هماهنگی امور ایثارگران::
دفتر کارآفرینی دانشگاه::
دبیرخانه هیات امناء::
اداره امور حقوقی::
دفتر پرستاری::
اداره آمار::
امور بانوان و خانواده::
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات::
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر::
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری::
تماس با ما::
سایت جدید::
نمونه::
کارگروه بهداشت ، درمان و سلامت::
بازرسی و پاسخگویی به شکایات(در دست ساخت)::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ::

  آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

  تصویب نامه شماره 23510/ت 18060 هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران

 

  ماده 1ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

  الف ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374 .

  ب ـ دستگاه : کلیه دستگاههای موضوع ماده 3 قانون .

  پ ـ مستخدم جانباز : کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند «ب» ماده 2 قانون جانباز شناخته شده یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند .

  ت ـ دروه های آموزشی : دوره هایی که منجر به اخذ مدرک عملی یا استخدامی می شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و آموزش کوتاه مدت و بلند مدت ، در داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام می گیرد .

  ث ـ مأموریت آموزشی : اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره های آموزشی مختلف می باشد .

  ماده 2ـ کلیه دستگاهها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز
خود ، معلامات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند .

  تبصره ـ دوره های موضوع این ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد ، دستگاه موظف است از طریق مراجع ذیصلاح امکان آموزش آنان را در دستگاههای واجد شرایط فراهم نماید .

  ماده 3ـ کلیه دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می شوند موافقت نمایند .

  تبصره ـ دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند ، می توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارائه برنامه امتحانات حداکثر ماه مأموریت آموزشی استفاده نمایند .

  ماده 4ـ پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد در صورتی که حفظ پست سازمانی میسر نباشد ، دستگاه مکلف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند «د» ماده2 قانون خواهد بود .

  ماده 5ـ مدت مأموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه ، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت مأموریت آموزشی حقوق و مزایای مستمر و کلیه فوق العاده ها ( به استثنای فوق العاده اضافه کار ، کارانه ، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی ) و پاداش پایان سال و کمکهای نقدی و غیر نقدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می گردد .

  تبصره ـ فوق العاده های مستثنی شده موضوع این ماده در مأموریتهای آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می شود .

  ماده 6ـ مستخدمان جانبازی که در اجرای این آئین نامه از مأموریت آموزشی استفاده می کنند ، مکلفند دو برابر مدت دوره آموزشی با سپردن تعهد خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه دیگر تعهد مربوط نیز به دستگاه جدید منتقل خواهد شد .

  ماده 7ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را از لحاظ واحدهای گذرانده شده ، واحدهای اخذ شده ، ساعات و برنامه کلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند .

  ماده 8ـ در مواردی که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد ، مکلف است من موافقت با مأموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاهها ، هماهنگی های لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز مأموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد ، در هر صورت موافقت با مأموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود .

  ماده 9ـ استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکانپذیر می باشد .

  ماده 10ـ حداکثر مدت مأموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هر یک از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، فرمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش های فنی و حرفه ای را می گذرانند ، تابع مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود .

  ماده 11ـ اعطای مأموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یک بار مجاز می باشد .

  ماده 12ـ چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایا به او تعلق خواهد گرفت ، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد .

  تبصره ـ مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبازی باشد با تأیید باید مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب مورد کمیسیونهای ذیربطی که در نیروهای مسلح تشکیل می شوند ، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود .

  ماده 13ـ دستگاهها مکلفند با مأموریت آموزشی جانبازانی که طی سالهای قبل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و امکان ادامه تحصیل آنان براساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد ، ولی به هر دلیل دیگری مأمور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند .

  بعد از اسارت می باشد که سهم مستخدم و کارفرما توسط دستگاه مربوط به صندوق بازنشستگی ذیربط واریز خواهد شد .

  11ـ ملاک پرداخت حقوق و مزایای مرخصیهای موضوع تبصره ماده 8 این قانون اولین حقوق و مزایای بعد از آزادی از اسارت می باشد .

  12ـ به منظور تأمین آسایش خاطر و رفع مشکل آزادگان ، شایسته است دستگاهها در صورت تمایل آنها با تغییر محل خدمت حسب اعلام نیاز سایر دستگاهها با انتقال آنها موافقت و امکانات لازم را در جهت سرعت بخشیدن به امر فراهم نمایند .

  13ـ خانواده آزادگان تا یکسال پس از آزادی مشمول قانون استخدام جانبازان و ... مصوب 7/10/1367 مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مربوط به خانواده اسرا می باشند .

  14ـ دستگاه موضوع ماده 11 این قانون ستاد رسیدگی به امور آزادگان می باشد .

  15ـ سایر امتیازات تشویقی که در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و مقررات قانونی دیگر برای رزمندگان
پیش بینی شده در قانون حمایت از آزادگان به آن اشاره نشده است شامل آزادگان نیز می گردد .

  16ـ آثار مالی قانون مذکور از تاریخ 13/9/1368 ، بعد از استخدام یا اشتغال مجدد خواهد بود .

  17ـ منظور از دستگاه در این دستورالعمل کلیه دستگاههای مندرج در ماده 23 قانون مذکور می باشد .

 

  معاون نخست وزیر و دبیر کل سازمان

  برگشت

  این ماده در اجرای تصویب نامه شماره 44395/ت 23829هـ مورخ 4/10/1379 هیأت وزیران حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود .

 

دفعات مشاهده: 28614 بار   |   دفعات چاپ: 1696 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 164 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان