Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
ریاست دانشگاه::
مدیریت حوزه ریاست::
اداره روابط عمومی::
مشاورین رئیس دانشگاه::
دفتر هماهنگی امور ایثارگران::
دفتر کارآفرینی دانشگاه::
دبیرخانه هیات امناء::
اداره امور حقوقی::
دفتر پرستاری::
اداره آمار::
امور بانوان و خانواده::
اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات::
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر::
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری::
تماس با ما::
سایت جدید::
نمونه::
کارگروه بهداشت ، درمان و سلامت::
بازرسی و پاسخگویی به شکایات(در دست ساخت)::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
:: خلاصه‌ای از قوانین و مقررات مهم مربوط به جانبازان ::

  خلاصه ای از قوانین و مقررات مهم مربوط به جانبازان

 

  قانون حالت اشتغال:

  به استناد این قانون مصوب 30/6/72 و آئین‌نامه اجرائـی آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالای 25% از کار افتاد ه کلی، با تائید کمیسیون پزشکی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با یک فرد شاغل در دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزایای مربوطه بر خوردار می گردند.

حق پرستاری:

  به استناد تبصره 4 قانون بودجه سال ‌ های 78- 79 و80و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، حق پرستاری مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شیمیائی حاد می‌گردد که برابر تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد لازمست از آنان پرستاری و مراقبت به عمل آید.میزان حق پرستاری با توجه به میزان نیاز به مراقبت بر مبنای حداقل حقوق و مزایای کارگری (قانون کار) و ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت می‌گردد.

واگذاری خودرو:

  بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 15/12/78 و آئین‌نامه اجرائی قانون واگذاری خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالای 50% برای یکبار یکدستگاه خودرو واگذارمی‌گردد بر اساس این قانون شرکت ایران خودرو موظف گردیده ، سالانه 4000دستگاه خودرو پیکان، سهمیه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحویل نماید . مطابق اصلاحیه قانون، 40% تخفیف از قیمت کل و60% تسهیلات ( وام ) از منابع بودجه کشوری به جانبازان تحویل می‌گردد.

بیمه عمر و حوادث:

  بازماندگان جانبازان متوفی که سن آن‌ها حداکثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشی از خودکشی نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ریال توسط شرکت بیمه ایران پرداخت ‌ خواهدشد. همچنین به بازماندگان جانبازانی که بر اثر حادثه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی کلی گردند مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئی ضریبی از مبلغ سی میلیون ریال پرداخت ‌ خواهدشد. و برای جانبازان بالای 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 میلیون ریال می‌باشد.

کمک معیشت:

  به استناد قانون بودجه سال های 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالای 50% از کار افتادگی کلی مبلغی به عنوان کمک به هزینه‌های زندگی و مایحتاج ضروری پرداخت ‌ می‌گردد.

بیمه تکمیلی:

  کلیه جانبازان دارای درصد از کار افتادگی ناشی از جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و نیز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 به شرح زیر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگرفته و از مزایای آن بهره‌مند می ‌ گردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامین100% هزینه بیمه‌همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت»

  مناسب سازی محیط و اماکن عمومی:

  ماده193 بندج – ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی مناسب‌سازی محیط و اماکن‌عمومی و استفاده رایگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطع ‌ نخاعی .

مسکن جانبازان:

  ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

  ماده 141 – به‌منظور حمایت از ایثارگران و جانبازان دولت مکلف است مشکل مسکن آنان را تا پایان برنامه پنج ساله سوم به طور کامل حل ‌ نماید.

آمـوزش:

  بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان می دارد:

  جانبازان بالای25% به طور کامل از پرداخت کامل شهریه در دوره های شبانه و دوره ‌ های خاص معاف بوده و همچنیـن فرزنـدان جانبازان 25% به بالا که عدم تمکـن مالـی آن‌ها حسب مورد به تائیـد دستگاه‌های ذیربط میرسد از پـرداخت شهریه معاف می‌باشند.

معافیت از خدمت نظام وظیفه:

  به مشمولان نظام وظیفه دارای شرایط خاص بر اساس مقررات اعطای امتیازات ویژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تائید مقام معظم رهبری در تاریخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن که برای سه سال دیگر تمدید گردید امتیازات زیر به مشمولان جانباز اعطاء می‌گردد.

  1- یکی از فرزندان جانباز 40% و بالاتر

  2- کلیه مشمولان جا نباز بالای 15%

قانون پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان بسیجی:

  به موجب ماده 175 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آندسته از جانبازان بسیجی و وظیفـــــه که به سبب آسیبهای وارده قدرت ادامه خدمت را از دست می ‌ دهند (در صورتی که مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگیرند)از حقوق ماهانه بر خوردار می ‌ گردند. (این قانون اجرا نمی گردد).

  قانون تسهیلات استخ ــــ دامی و اجتماعی جانب ــــ ازان ‌ انقلاب ‌ اسلامی مصوب 31/3/74:

  ماده 4- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت آن دستگاه بوده ‌ اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

  ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.

  ماده 7- بمنظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده‌استفاده نمایند.

  ماده 8- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

  ماده9- میزان کسر ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان در آئین نامه اجرایی این ماده مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است.

  - آئین‌نامه اجرای مواد 9 و 11 موضوع چگونگی اجرای مواد مذکور را نسبت به کسر ساعات کار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگی محاسبه آن به عنوان اضافه کار، افزودن بر مرخصی و یا سنوات خدمتی روشن می نماید.

  ماده10- واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق خواهد بود.

  ماده11- میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند( بنابر رای کمیسیون پزشکی بنیاد ) تا حداکثر نصف ساعات کارهفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت0

  ماده12- به‌منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند.جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.

  - آئین‌نامه اجرایی ماده 12 مصوب 2/8/78 هیأت وزیران موضوع ماموریت آموزشی جانبازان دانشجو و حفظ پست سازمانی آن‌ها وخدمت دو برابر مدت آموزشی برای استفاده کننده و حداکثر میزان ماموریت آموزشی را مشخص می نماید.

  ماده13- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قراردهند. (نحوه و میزان تسهیلات در آئین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است).

  ماده14- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به‌منظور رسیدگی هر چه بهتر به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی به امور جانبازان نمایند.

  ماده15- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می نمایند«شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.

  ماده16- بنیاد مجاز است کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نماید.

  ماده17- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگر به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش‌بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.

  ماده 18- کلیه دستگاه ‌ ها مکلف به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایرامتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.

  ماده19- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأئید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن‌ها اقدام نمایند.

 

  آئین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات مصوب 8/3/80 هیئت وزیران

  خلاصه آئین‌نامه

  با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت ‌ های شغلی جانبازان و تکلیف دستگا ه‌ ها مبنی بر اعزام مستخدم جانباز جهت طی دوره ‌ های آموزشی با حفظ پست سازمانی یا پست همطراز و پرداخت حقوق و مزایای مستمـــر وت سهیلات و مزایای بهره وری، عیدی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تکلیف جانبازان استفاده ‌ کننده از ماموریت آموزشی مبنی بر پرداخت مزایای دریافتی درصورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و یا اخراج با عذرغیر موجه از اهم مسائل آئین‌نامه مربوطه می‌باشد

آئین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات مصوب 15/8/79

  خلاصه آئین‌نامه

  تامین مسکن جانبازان 25% به بالا ، تهیه زمین یا واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تملیک برای 32000نفر طی برنامه زمانبندی شده پنج ساله با تـوافق بنیاد با توجه به سیاست های کلی کشور و تکلیف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ( پیش‌بینی در لوایح بودجه) در هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت تخصیص وام مسکن جهت 16000نفر در سال با سود4% و تکلیف وزارت کشور و شهرداریها بر واگذاری بخشی از غرفه های میادین میوه و تره بار، بازارچه ها و کیوسکهای مطبوعاتی و تخفیف بهای بلیط هواپیما و قطار به میزان 50% و همراه جانباز با تشخیص بنیاد و تکلیف وزارت نیرو مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه مصرفی برق جانبازان 50% به بالا تا 80کیلو وات ساعت در مناطق غیر گرمسیری و 100کیلووات در مناطق گرمسیری و50% تخفیف بهای حق انشعاب برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتو ر25 آمپر تک فاز برای یکبار و50% حق انشعاب آب برای یک واحد مسکونی متعارف برای یکبار و حق انشعاب گاز به طور رایگان برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتور G6 برای یکبار و اختصاص بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارست ا ن‌ها به جانبازان واختصاص سهمیه حج و زیارت سالانه تا هزار نفر با اولویت جانبازان بالای 50% واختصاص بخشی از ظرفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه ‌ای از سوی وزارت کار به جانبازان، اولویت واگذاری زمین و بذرو کود و غیره جهت کشاورزی واختصاص یک خط تلفن ثابت برای جانبازان25% به بالا و خط همراه به جانبازان 50% به بالا خارج از نوبت و اختصاص بخشی از ظرفیتهای سالنهای ورزشی به جانبازان از سوی سازمان تربیت‌بدنی و اختصاص5% از ظرفیت استخدامی دستگاه ها به جانبازان ازامتیازات و اهم موضوعات آئین‌نامه می‌باشد.

  آئین‌نامه اجرایی قانون حـالت اشتغال:

  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات مشمول این آئین‌نامه هستند ، از تاریخ تصویب قانون (30/6/72) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آئین‌نامه همانند مستخدما ن شاغل همطراز تعیین می‌گردد و همواره از دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می نمایند.

  در صورت فوت جانباز قبل از رسیدن به سن بازنشستگی از تاریخ فو ت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق و مزایا یا مستمری دریافت می نمایند.

  آئین‌نامه اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان:

  کلیه دستگاه ها که مشمول این قانون می‌باشند در صورت درخواست کتبی جانباز به شرط داشتن بیست سال تمام خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئین‌نامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی به استثنای مشمولین قانون کار می توانند بازنشسته نمایند.

  قــانــون حقوق والدین بازنشست ـــــ ه و وظیفه و مستمری ‌ بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین مصوب 20/9/67:

  والدین شهدا و مفقودین و جانبازان در صورتی که در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی را داشته باشند مخیرند که از حقوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی مقرره براساس قانون استخدام کشوری برخور دار گردند.

  قانون ایجاد تسهیلات لاز م جهت صدور پروانه کسب مصوب13/12/68:

  وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب جانبازان که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ‌ ای می‌باشند اقدام ‌ نماید. مشمولین این قانون نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا موافقت اصولی گرفته باشند.

  تصویب نامه راجع به تسهیلات و تخفیف در بهای بلیط مسافرتهای هوائی داخلی ‌ وخارجی به خانواده درجه اول جانبازان قطع ‌ نخاع مصوب 13/4/72:

  تسهیلات و تخفیفهای مقرر در بهای بلیط مسافرتهای هوایی داخلی و خارجی جانبازانی که به دلیل قطع نخاع یا درصد بالای معلولیت به تنهایی قا در به مسافرت نبوده و نیاز به مرا قبت در طول سفر را دارند و بهای بلیط یک نفر همراه ( ترجیحاً از خانواده درجه اول ایشان ).

  قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگا هها و موسسات آموزش عالی مصوب30/11/67 مجلس شورای اسلامی:

  به موجب این قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن ‌ آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه سازمان هائیکه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند40% سهمیه ظرفیت پذیرش دانشجویی خود را در رشته‌های کاردانی و کارشناسی و20% سهمیه پذیرش خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر ی به جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‌ها که بترتیب 75% از قبولی آخرین دانشجوی پذیرفته شده را در مقطع کارشناسی و 80% نمره آخرین قبولی را در رشته‌های کارشناسی ارشد و بالاتر به دست آورند اختصاص دهند.

دفعات مشاهده: 17978 بار   |   دفعات چاپ: 1203 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 178 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان