هیات علمیدکتر سعید قنبرزاده

دکتر سعید قنبرزاده

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماسیوتیکس


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : نانو تکنولوژی دارویی، دارو رسانی پوستی، دارورسانی استنشاقی، دارو رسانی داروهای شیمی درمانی

زمینه های آموزشی : فارماسیوتیکس 5، نانوتکنولوژی دارویی

تلفن : 33473635-024 داخلی 326

پست الکترونیکی : ghanbarzadehs@zums.ac.ir