هیات علمیدکتر آزاده غفاری

دکتر آزاده غفاری

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : کنترل فیزیکوشیمیایی و پایداری فرمولاسیون های دارویی ، ساخت و تعیین خصوصیات لیپوزوم ها، دارورسانی پوستی، دارورسانی به پوست سوخته، آیونتوفورز، سونوفورز، جذب افزاهای پوستی

زمینه های آموزشی : کنترل فیزیکوشیمیایی داروها، فارماسیوتیکس و آمار پیشرفته

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۱۴

پست الکترونیکی : aghaffarizums.ac.ir