هیات علمیدکتر ثمینه جعفری

دکتر ثمینه جعفری

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماکوگنوزی 


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : کشت سلولهای گیاهی - استخراج و جداسازی و شناسایی مواد گیاهی

زمینه های آموزشی : گیاهان دارویی، مفردات پزشکی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی۳۳۹

پست الکترونیکی :