اطلاعیه هااخذ واحد کارآفرینی دانشجویان دکتری
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع تمامی دانشجویان دکتری تخصصی میرساند واحد مبانی کارآفرینی به میزان 2 واحد به صورت جبرانی-اجباری برای دانشجویان ورودیها 96-95-94 تمامی رشته ها درنیمسال اول 97-96 ارائه میگردد. دانشجویان می بایست هرچه سریعتر نسبت به اخذ واحد مبانی کارآفرینی به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند
ضمنا عواقب ناشی از عدم اخذ واحد درسی در این نیمسال بر عهده خود دانشجو خواهد بود.                                                                                                                                                                 امورتحصیلات تکمیلی
                                                                                                                                                                            96/8/7