معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

ثبت نام کارگاههای آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/11 | 
پرتال ثبت نام کارگاههای هیات علمی
 

اساتید محترم هیات علمی پیش از ثبت نام در کارگاهها       راهنما     را مطالعه فرموده و جهت ثبت نام روی عنوان لینک ثبت نام   در جدول کلیک فرمائید ./

لینک درخواست گواهی تجمیعی طاها( کلیک کنید)

► کارگاههای برگزار شده و گواهی شرکت در کارگاهها
 
 کارگاه های سال ۱۴۰۲
   
ردیف عنوان کارگاه /دوره آموزشی گروه هدف شیوه برگزاری زمان برگزاری مدرس/مدرسین برنامه کارگاه/پوستر مکان برگزاری ظرفیت لینک ثبت نام فایل گواهی
شرکت کنندگان
فایل گواهی مدرس/
مدرسین


۲۱ 
  رضایت آگاهانه و امتناع از درمان

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها / دانشکده های کلان منطقه شش آمایشی کشور

مجازی


۱۴۰۲/۱۱/۱۷

(ساعت ۱۲ الی ۱۴)
 
 
دکتر نازآفرین قاسم ­زاده

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
 پوستر

لینک شرکت
(در پلتفرم ادوبی کانکت)

لینک پشتیبان (در گوگل میت)


لینک ثبت نام


دانلود کنید
 


دانلود کنید
 

۲۰

 

سمینار کشوری هم گرایی در علم و فناوری
 

اعضای هیئت علمی و دانشجویان


حضوری و مجازی

۱۲/۰۹/۱۴۰۲

ساعت ۸/۳۰ الی
 
دکتر محمد اکرمی/دکتر مهرداد حمیدی/دکتر محمد حسینی مقدم/
دکتر تینا شاهانی/دکتر سحر ولی مقدم


سالن اجلاس روزبه۲۰۰ نفر


لینک حضور مجازی
  
۱۹
 

دوره مشترک مدیریت کیفیت در آموزش علوم پزشکی

(در سطح کلان منطقه شش آمایشی کشور)
 

اعضای هیأت علمی در کلان منطقه شش


مجازی
 


پاییز و زمستان ۱۴۰۲


گروه مدرسین
    
پوستر


شیوه نامه دوره

 


 


لینک ثبت نام
 


 دانلود کنید


 دانلود کنید


۱۸


 

اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها / دانشکده های کلان منطقه شش آمایشی کشور
 


مجازی


۱۴۰۲/۰۷/۲۶

(ساعت ۱۰ الی ۱۲)
 

دکتر محسن رضایی آدریانی
(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)


لینک شرکت


لینک ثبت نام
 


دانلود کنید
 


 دانلود کنید
 ۱۷


 

 دومین دوره کشوری آموزش جامع ارزیابی استدلال بالینی
 


اعضای هیأت علمی بالینی


مجازی(آفلاین/ آنلاین)


مهر و آبان ۱۴۰۲

  پوستر

 برنامه

لینک ثبت نام
مهلت ثبت نام دوره: تا تاریخ ۲۳ مهر­ماه
۱۴۰۲
۱۶


 

کارگاه همگرایی استاد و دانشجو

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه شش آمایشی کشور  

وبیناری
 

۱۴۰۲/۰۶/۲۹

(ساعت ۱۰ الی ۱۲)

 

  پوستر

لینک حضور در بستر پلتفرم ادوبی کانکت
 


دانلود کنید۱۵
 

دومین مدرسه تابستانی تخصصی با عنوان

" حقوق سلامت با تأکید بر نظارت بر سلامت "

اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور


مجازی

۱۴۰۲/۰۶/۰۷
الی
۱۴۰۲/۰۶/۰۹

(ساعت۸   الی ۱۳)

گروه مدرسین

داخلی/ خارجی

سین برنامه

پوستر


 


لینک ثبت نام


دانلود از مرجع صادر کننده
 
۱۴
 

کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی
AMEE live
۲۰۲۳
 

اعضای هیأت علمی دانشگاه


حضوری
 

۱۴۰۲/۰۶/۰۶
 (۱۱ لی ۱۸)

گروه پانل های تخصصی


پوستر

سالن همایش های روزبه


دانلود کنید
 


دانلود کنید۱۳
 

ارزشیابی برنامه های مداخله ای در حوزه سلامت معنوی

(پنجمین وبینار دوره آموزشی کوثر)
 

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها­/ دانشکده­های کلان منطقه شش آمایشی کشور


مجازی


۱۴۰۲/۰۵/۳۰
(ساعت۹  الی ۱۲)

دکتر هدی احمری طهران

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)


پوستر

لینک حضور مجازی


در پلتفرم ادوبی کانکت


لینک ثبت نام

۱۲

 

دوره جامع آموزشی:
 توانمندسازی اساتید در زمینه فناوری های نوین آموزشی
 


اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آنلاین
 

۱۴۰۲/۰۵/۲۳
الی
۱۴۰۲/۰۸/۰۸

روزهای دوشنبه


گروه مدرسین

پوستر دوره
 

لینک حضور مجازی

 در پلتفرم ادوبی کانکت
 

لینک ثبت نام

(مهلت تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ )
 ۱۱

 

دوره آموزشی:

آشنایی با دانش پژوهی، پژوهش در آموزش، و اقدام پژوهی
 

اعضای هیأت علمی کلان منطقه شش آمایشی  کشور


مجازی


۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱۴۰۲/۰۵/۰۳

ساعت۱۰  الی ۱۲
 

دکتر معصومه رحیمی

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک)

 


پوستر دوره


لینک حضور مجازی


در پلتفرم ادوبی کانکت
 ۱۰


 

 کارگاه آموزشی سامانه جامع امور هیأتت علمی (طبیب)

نوبت دوم

اعضای هیأت علمی دانشگاه  


حضوری
 

۱۴۰۲/۰۵/۰۳

    ساعت ۱۰ الی ۱۲

دکتر ایرج جعفری انارکولی

مهندس نجمه رئوف حقیقی


سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه (قلم چی)


۲۲ نفر


لینک ثبت نام


 دانلود کنید
 دانلود کنید


۹

 

کارگاه آموزشی سامانه جامع امور هیأتت علمی (طبیب)

نوبت اول

اعضای هیأت علمی دانشگاه  


حضوری
 

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

ساعت ۱۰ الی ۱۲

دکتر ایرج جعفری انارکولی

مهندس نجمه رئوف حقیقی


سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه (قلم چی)


۲۲ نفر

 

لینک ثبت نام 


دانلود کنید 


دانلود کنید


۸


 

دوره  مدیریت کیفیت در آموزش علوم پزشکی

 (معادل بسته ۳ طاها)


اعضای هیأت علمی دانشگاه  


حضوریتابستان ۱۴۰۲
 


گروه مدرسین

  پوستر

برنامه کارگاه های دوره


  لینک ثبت نام

 


دانلود کنید


دانلود کنید


۷
 

دوره آموزشی و پژوهشی

 (۱۰ عنوان کارگاه)

اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور    


مجازی

دوشنبه ها از  
ساعت۱۶  الی ۱۸

۲۳ مرداد ماه لغایت ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲


گروه مدرسین

پوستر کارگاه های دوره

لینک حضور مجازی

 


۲۵۰ نفر
 
  


۶

 

جستجو در منابع و پایگاه­های اطلاعات عمومی و تخصصی

(سومین وبینار دوره آموزشی کوثر)


اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها­/ دانشکده­های کلان منطقه شش آمایشی کشور


مجازی


۱۴۰۲/۰۳/۲۹
(ساعت۱۰  الی ۱۲)

دکتر مرتضی حیدری

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)پوستر


لینک حضور مجازی


لینک ثبت نام
 


دانلود از مرجع صادر کننده
۵ 

مدرسه بهاری:

 مراقبت معنوی، حلقه مفقوده مراقبت کل نگر

(با ۶ عنوان کارگاه)

اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها­/ دانشکده­های سراسر  کشورحضوری/مجازی

۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ساعت۱۰  الی ۱۱
و

ساعت ۱۱  الی ۱۲

گروه مدرسین

(اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک)

برنامه کارگاه­ها


پوستر کارگاه ها
 لینک حضور مجازی


 


لینک ثبت نام۴
 

ایده پردازی در حوزه اخلاق و سلامت معنوی

(دومین وبینار دوره آموزشی کوثر)

اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها­/ دانشکده­های کلان منطقه شش آمایشی کشورمجازی


۱۴۰۲/۰۲/۲۵
(ساعت۱۳  الی ۱۵)

دکتر هدی احمری طهران

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)پوستر


 
لینک حضور مجازی
 


لینک ثبت نام

لینک تکمیل پرسش نامه:
 


۳

 
 
نقش دین در شادکامی


(اولین وبینار دوره آموزشی کوثر)

اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها­/ دانشکده­های کلان منطقه شش آمایشی کشور


مجازی

۱۴۰۲/۰۱/۲۸
(ساعت۱۳  الی ۱۵)

دکتر محمود شکوهی تبار

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)
برنامه دوره آموزشی کوثر

پوستر


لینک حضور مجازیلینک ثبت نام
 ۲

(ادامه) دوره توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه در حیطه آموزش زبان انگلیسی

 


کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهحضوری

شروع دوره از

۱۴۰۱/۱۱/۲۷
به مدت ۲ ماه

سه شنبه ها ۱۳ الی ۱۵
پنجشنبه ها ۹ الی ۱۲
 


آقای جمال بیات
(مدرس مدعو)پوستر


دانشکده پزشکی سالن رازیلینک ثبت نام


۱ آموزش در بالین

(چگونه خبر بد را به همراهان بیمار و یا متوفی بدهیم؟)
اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها­/ دانشکده­های کلان منطقه شش آمایشی کشور مجازی
۱۴۰۲/۰۱/۲۸
(ساعت۱۱  الی ۱۲)
دکتر لیلا ساداتی

(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز)
پوستر

لینک حضور مجازیلینک ثبت نامدانلود از مرجع صادر کننده


 

کارگاههای تشکیل شده در سال ۱۴۰۱
کارگاه های تشکیل شده در سال ۱۴۰۰
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۹
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۸
کارگاه های تشکیل شده در سال ۹۷
 

دفعات مشاهده: 29942 بار   |   دفعات چاپ: 550 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر