چشم اندازاهداف و چشم انداز

 معرفی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت پژوهشی دانشگاه با تفکیک معاونت آموزشی و پژوهشی به دو معاونت مستقل در سال 1381، به صورت مستقل آغاز به کار نمود. از سال 1390 با اصلاح چارت سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و تصویب در هیئت رئیسه وقت، معاونت پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری تغییر نام داد.
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در حال حاضر دارای مدیریت های توسعه و ارزیابی امور تحقیقاتی، اطلاع‌رسانی پزشکی، توسعه فناوری سلامت ، مجلات علمی دانشگاه ، مراکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک ، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، ژن درمانی سرطان ، نانو فناوری دارویی ، زیست فناوری دارویی ، داروشناسی کاربردی می‌باشد. کتابخانه مرکزی، مرکز همایش‌های روزبه، آزمایشگاه جامع تحقیقات، آزمایشگاه حیوانات (Animal Lab) ، اتاق تمیز (Clean room) از سایر امکانات و زیرساخت های تحقیقاتی دانشگاه به شمار می‌روند.


 چشم انداز تحقیقات و فناوری دانشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان در افق ایران 1404 در حوزه تحقیقات و فن آوری یک دانشگاه پیشرو، مرجع، نوآور و کارآفرین، با ایفای نقش محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در عرصه دانش و فن آوری سلامت و حل مسایل اساسی سلامت جامعه خواهد بود.


 رسالت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

سیاست‌گزاری ، برنامه ریزی و هدایت تحقیقات و فناوری در حوزه ی سلامت ، به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و توسعه مرزهای دانش ، با تکیه بر سرمایه انسانی ، ظرفیت های موجود و فناوری های نوین با حداکثر کیفیت و بهره وری.


 ارزش‌ها و باورها

توجه و تقلید به مبانی اسلامی ، کرامت انسانی ، اخلاق محوری ، عدالت محوری ، جامعه محوری ، حق مالکیت معنوی ، بهره وری ، ایمنی زیستی ، توجه به محیط زیست ، خلاقیت و نوآوری ، کارآفرینی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ، اصل مشارکت و کار گروهی در کلیه امور پژوهشی.


 هدف کلان

توسعه دانش و فناوری سلامت با محوریت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه


 رویکردهای راهبردی

1- رهبری، حاکمیت خوب، تولیت و حمایت طلبی در حوزه تحقیقات و فن آوری سلامت
2- تقویت زیرساخت‌های تحقیقات و فن آوری سلامت در دانشگاه با تاکید بر مرکزیت منطقه 6 آمایش
3- ظرفیت سازی و بسیج منابع
4- مسئله محوری و پاسخگویی به مشکلات سلامت جامعه
5- ایده محوری ، توسعه فناوری سلامت و تجاری سازی دست آورد های پژوهشی
6- همگانی سازی ، نشر و کاربست نتایج و دست آوردهای پژوهشی