تماس با ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
آدرس: زنجان، بلوار آزادی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ساختمان دوم، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری
کد پستی: ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱ نشانی اینترنتی: research.zums.ac.ir
دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۲۰۴۶۰ پست الکترونیک: researchzums.ac.ir
تلفن های  تماس:
 
سمت (نام و نام خانوادگی) شماره تماس سمت (نام و نام خانوادگی) شماره تماس
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (دکتر صمد ندری)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۱             کارشناسکمیته اخلاق (خانم دکتر اعظم حیدری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۴
سرپرست توسعه و ارزیابی (دکتر محمد مسعود وکیلی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۲ کارشناس کمیته اخلاق (خانم دکتر فاطمه همتی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۹
سرپرست اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی (دکتر مهران محسنی)  ۰۲۴۳۳۰۱۴۱۰۶ کارشناس روابط عمومی و سرپرست امور عمومی (مهندس حسن نجفی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۸۷
مدیر توسعه فناوری سلامت (دکتر مجید امین زارع) ۰۲۴۳۳۱۵۶۲۴۹ کارشناس مسئول ارزیابی تحقیقات (خانم سوسن فیضی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۲
سرپرست گروه برنامه ریزی تحقیقاتی (دکتر نگین ترابی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۷ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (خانم ثریا محمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۱
مسئول دفتر (آقای امیر عباس بارعی مهر)   ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۱ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (خانم فیروزه سلطان محمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۵
کارشناس دفتر معاونت (آقای افضل حسنی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۹ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (آقای علیرضا گنجی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۹
متصدی دبیرخانه (خانم نرگس کریمی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۰ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (مهندس وحید فلاح ابدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۸
کارشناس فناوری اطلاعات (مهندس لیلا رستملو) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۶۱ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (مهندس مهدی قدیمی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۷۶
کارشناس اعتبار بخشی معاونت تحقیقات (خانم دکتر ندا محسن پور) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۵ کارشناس توسعه فناوری سلامت (خانم محبوبه رحیمی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۷۵
عامل مالی معاونت (خانم مریم جوزی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۶ کارشناس توسعه فناوری سلامت (خانم روح انگیز صفری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۸
کارشناس حسابداری (خانم فرزانه عمرانی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۶ کارشناس توسعه فناوری سلامت (خانم المیرا گلمحمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۱۱
کارشناس حسابداری (آقای ناصر محمدی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۱ کارشناس اطلاع رسانی (خانم مریم غفاری) ۰۲۴۳۳۰۱۴---
راننده (آقای محمد اسکندری)  ۰۲۴۳۳۱۵۶--- کارشناس اطلاع رسانی (خانم گیتی شاهمحمدی) ۰۲۴۳۳۰۱۴۱۰۵
کارپرداز (آقای مسعود بدقی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶--- کارشناس اطلاع رسانی (خانم سمیرا برجی) ۰۲۴۳۳۰۱۴۱۰۸

توجه: عزیزانی که قصد تماس تلفنی با هر یک از واحد ها و کارشناسان معاونت را دارند همه روزه (غیر از روزهای جمعه) از ساعت ۸ تا ۱۴ می توانند تماس حاصل فرمایند.

دفعات مشاهده: 5294 بار   |   دفعات چاپ: 285 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر