تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
آدرس: زنجان، بلوار آزادی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ساختمان دوم، طبقه اول، معاونت تحقیقات و فناوری
کد پستی: ۴۵۱۵۶۱۳۱۹۱ نشانی اینترنتی: www.zums.ac.ir
دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۲۰۴۶۰ پست الکترونیک: researchzums.ac.ir
تلفن های  تماس:
 
سمت (نام و نام خانوادگی) شماره تماس سمت (نام و نام خانوادگی) شماره تماس
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (دکتر صمد ندری)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۱             کارشناس کمیته اخلاق (خانم دکتر پرستو راهنورد) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۴
مدیر توسعه و ارزیابی (دکتر حسین مصطفوی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۲ کارشناس کمیته اخلاق (خانم دکتر اعظم حیدری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۴
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی (دکتر مهران محسنی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۹ کارشناس روابط عمومی (مهندس حسن نجفی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۸۷
مدیر توسعه فناوری سلامت (دکتر مجید امین زارع) ۰۲۴۳۳۱۵۶۲۴۹ کارشناس مسئول ارزیابی تحقیقات (خانم سوسن فیضی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۲
سرپرست گروه برنامه ریزی تحقیقاتی (دکتر معصومه نمدیان)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۷ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (خانم ثریا محمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۱
مسئول دفتر (آقای بارعی مهر)   ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۱ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (آقای علیرضا گنجی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۷۶
متصدی دبیرخانه (خانم نرگس کریمی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۰ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (مهندس فرناز نوری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۵
سرپرست امور عمومی (مهندس محمد تقی بهرامی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۸۷ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (خانم فیروزه سلطان محمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۵
کارشناس فناوری اطلاعات (مهندس لیلا رستملو) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۶۱ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (مهندس وحید فلاح ابدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۸
کارشناس It (مهندس لیلا جعفری)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۶۱ کارشناس توسعه و ارزیابی تحقیقات (مهندس مهدی قدیمی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۷۶
عامل مالی معاونت (خانم زهرا مسچی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۶ کارشناس توسعه فناوری سلامت (خانم روح انگیز صفری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۰۸
کارشناس حسابداری (خانم طیبه کرانی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۶ کارشناس توسعه فناوری سلامت (خانم المیرا گلمحمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۱۱
کارشناس حسابداری (خانم فرزانه عمرانی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۶ کارشناس اطلاع رسانی (خانم مریم غفاری) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۳
کارشناس حسابداری (آقای ناصر محمدی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۱ کارشناس اطلاع رسانی (خانم سمیرا برجی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۲
کارشناس حسابداری (آقای افضل حسنی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۳۹ کارشناس آزمایشگاه جامع (نسیم ملک محمدی) ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۴۵
امین اموال (آقای حسین ندرلو)  ۰۲۴۳۳۱۵۶۱۲۱ کارپرداز (آقای مسعود بدقی)  ۰۲۴۳۳۱۵۶---

توجه: عزیزانی که قصد تماس تلفنی با هر یک از واحد ها و کارشناسان معاونت را دارند همه روزه (غیر از روزهای جمعه) از ساعت ۸ تا ۱۴ می توانند تماس حاصل فرمایند.

دفعات مشاهده: 2263 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر