مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

معرفی اعضا مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/10/8 | 

 
معرفی کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی: زیبا صالحی
سمت: مسئول دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم - فرهنگ و ادب
واحد خدمتی: دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شماره تماس: ۳۳۱۵۶۳۴۹ - ۰۲۴
شماره فکس: ۳۳۴۴۴۰۰۱ - ۰۲۴
پست الکترونیکی:zibasalehi۳۹yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: نسرین جهانگیری
واحد خدمتی: اداره پژوهش در آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعی
سمت: کارشناس واحد پژوهش در آموزش- کارشناس واحد برنامه ریزی درسی
شماره تماس: 
شرح وظایف
پست الکترونیکی:eduresearchzums.ac.ir 
 
نام و نام خانوادگی: فریبا حیدری
واحد خدمتی:  دبیرخانه کلان منطقه شش آمایشی کشور کارشناس رابط کارگروه ماموریت گرایی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سمت: کارشناس دبیرخانه کلان منطقه شش آمایشی کشور
شماره تماس: ۳۳۴۷۴۰۰۲ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:faribaheidariyahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: فریبا آربونی
سمت: کارشناس مسئول اداره ارزشیابی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - مدیریت آموزشی
واحد خدمتی: اداره ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: ۳۳۴۷۱۴۰۴ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:arboonihotmail.com
 
نام و نام خانوادگی: مهندس عذرا حجتی
سمت: کارشناس مسئول آموزش مجازی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی- کامپیوتر
واحد خدمتی: مرکز آموزش مجازی
شماره تماس: ۳۳۰۱۸۶۵۱ - ۰۲۴
پست الکترونیکی:ra.hojatigmail.com
 
نام و نام خانوادگی: مهندس نجمه رئوف حقیقی
سمت: کارشناس مجله و آموزش مجازی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد - فناوری اطلاعات
واحد خدمتی: دفتر مجله
شماره تماس: ۳۳۴۴۵۹۰۳ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:raof_haghighiyahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: مهندس رضا محرمی
سمت: کارشناس اداره ارزشیابی و آموزش مجازی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
واحد خدمتی: اداره ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی- واحد آموزش مجازی
شماره تماس: ۳۳۰۱۸۶۵۲ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:moharrami.rezagmail.com
 
نام و نام خانوادگی: خانم مژده مطلبی
سمت: کارشناس واحد دانش پژوهی آموزشی -کارشناس رابط کارگروههای آموزش پاسخگو- آموزش بین الملل-دانش پژوهی و توسعه راهبردی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول
واحد خدمتی: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
شماره تماس: ۳۳۴۴۵۹۰۳ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:motalebi.Edcgmail.com
 
نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا حجتی
سمت: کارشناس آموزش مجازی- کارشناس رابط توسعه آموزش مجازی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
واحد خدمتی: مرکز آموزش مجازی
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۷۱۶ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:zahojatigmail.com
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه دویران
سمت: کارشناس واحد اعتباربخشی آموزشی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی
واحد خدمتی: واحد اعتبار بخشی
شماره تماس: ۳۳۴۷۱۴۰۴ - ۰۲۴
پست الکترونیکی:daviran.fa۳۶gmail.com
 
نام و نام خانوادگی: زهرا ایران نژاد
سمت: کارشناس واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی- کارشناس رابط کارگروه نسل سوم و توسعه زیرساخت های نیروی انسانی و زیر ساخت های تجهیزات آموزشی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروب شناسی
واحد خدمتی: واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی
شماره تماس: ۳۳۴۷۴۰۰۲ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:zirannezhadyahoo.com
 
نام و نام خانوادگی: لیلا آبیار
سمت: کارشناس کمیته دانشجویی توسعه آموزش، ارزیابی آزمون ها، یادگیری مهارت های بالینی- کارشناس رابط کارگروههای ارزیابی و آزمون، دانشجویان استعداد درخشان ، اخلاق حرفه ای  
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی
واحد خدمتی: واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش
شماره تماس: ۳۳۴۷۱۴۰۴ - ۰۲۴
شرح وظایف
پست الکترونیکی:rps_nursingzums.ac.ir
 


 

دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 383 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر