معرفی واحد RUD

 | تاریخ ارسال: 1398/12/24 | 
بر مبنای استراتژی اصلاح و بهبود وضعیت مصرف دارو در کشور، از سال ۷۵ با دستورالعمل وزیر وقت کمیته کشوری و کمیته‌های واقع در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تحت عنوان کمیته‌های علمی بررسی نسخ پزشکی فعالیت خود را آغاز نمودند. به منظور تعیین شاخص های تجویز دارو درکشور نسخه اولیه نرم افزار جامع نسخه پرداز در سال ۷۶ در سایر مراکز نصب استفاده شد و در سال ۷۹ کمیته بررسی نسخ به “کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)” تغییر نام یافت.
رویکرد فعلی فعالیت های کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و دارو مبتنی بر محور های زیر است:
  •  جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه ها ویا سازمانهای بیمه گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخصها و پایش نسخ پزشکان
  •  تهیه و تدوین گزارشات علمی و آماری نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و  سازمان‌های مرتبط
  •  آموزش های گروه پزشکی
  •  برگزاری برنامه های باز آموزی، کارگروه های علمی، همایش و
  •  افزایش آگاهی عمومی جامعه
  •  تهیه محتوا، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
  •  انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص های غیر منطقی تذکرات و اخطارهای باز دارنده ،سیاستهای تشویقی و
  •  پژوهش‌های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

دفعات مشاهده: 851 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر