تاریخچه، اهداف و چشم انداز معاونت غذا و دارو زنجان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

تاریخچه
با توجه به نقش غذا و دارو در حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و فکری افراد جامعه و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری آن از پدیده های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، معاونت غذا و دارو ضمن اطلاع رسانی درجهت افزایش آگاهیهای عمومی ، وظیفه نظارت بر نحوه تولید، نگهداری و توزیع محصولات غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز نحوه تأمین، تدارک ، تجویز و عرضه محصولات داروئی در قالب چارچوبهای مشخص و استانداردهای موجود و فرآیندهای قابل قبو ل وزارت متبوع و پایش مستمر فعالیت های مذکور را با هماهنگی سایر سازمانها و بخش های ذیربط در سطح استان بر عهده دارد.

  تا پیش از سال ۱۳۷۹، وظایف و مأموریت های سازمانی این حوزه توسط معاونت درمان و داروی دانشگاه پیگیری شده و به انجام می رسید. گستره ی مأموریت های دو حوزه و ویژگیهای تخصصی متمایز آنها، موجب شد تا با تفکیک وظایف محوله و ایجاد حوزه معاونت غذا و دارو، اهتمام بیشتری در امور مربوطه بعمل آید.

  معاونت غذا و دارو در راستای تحقق رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با توجه به نقش اساسی ایمنی و امنیت غذا و دارو در سلامت افراد جامعه و نیز روند توسعه در صنایع و خدمات وابسته، می کوشد تا با تکیه بر نیروی انسانی شایسته و هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای ذیربط تمامی توان خود را در برقراری هر چه بیشتر نظم و قانونمندی و کیفیت در حوزه مربوطه اعم از امور اداری و اجرائی وابسته و نیز مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش و یا تحت نظارت بکار بسته و ضمن ارزیابی و اقدام هدفمند در چارچوب سیاستهای ملی و وزارتی، اصلاحات منطقی و راهکارهای اجرائی مثبتی را درساماندهی و بهبود وضعیت موجود تا نیل به بهترین شرایط ممکن پیشنهاد، پیگیری و اجرا نماید و دراین راستا توجه به ارتقاء آگاهیهای عمومی، تقویت فعالیت های نظارتی و رشد کمی و کیفی واحد های مرتبط با این معاونت و ارائه خدمات مرتبط را سرلوحه کارخویش قرار می دهد.

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان درمحور غذا و دارو می کوشد تا با استفاده از منابع انسانی و امکانات درون بخشی و برون بخشی ضمن نظارت بر مراکز تولید مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و داروئی استان و پایش رعایت شرایط مناسب تولید و استانداردهای متضمن کیفیت و ایمنی فرآورده های تولیدی، از سلامت آنها اطمینان یافته و همچنین در جهت ارتقاء دسترسی سریع و آسان عموم مردم استان به خدمات داروئی مطلوب و شایسته درهمه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات داروئی کشور گام برداشته و تا پایان برنامه جزو دانشگاههای علوم پزشکی برتر در سطح کشور باشد.

  تهیه، توزیع و مصرف بهینه دارو در استان، ارائه مطلوب خدمات دارویی در استان، فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه غذا و دارو، تضمین ایمنی و ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های غذایی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی از تولید تا مصرف، افزایش توانمندی حوزه در پایش فرآورده های داروئی، غذائی، بهداشتی و آرایشی تولیدی در استان اهداف نهائی این معاونت را تشکیل می دهند و از اهداف اختصاصی آن بایستی به موارد زیر اشاره کرد :

  · کاهش تخلف داروخانه ها و شرکت های توزیع از آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه

  · کاهش مغایرت شرایط تولید با مقررات و ضوابط در واحد های تولیدی تحت نظارت

  · جلوگیری از تولید، توزیع و یا عرضه محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

  · کاهش امکان دسترسی به داروهای قاچاق و تقلبی در داروخانه های استان

  · جلوگیری از عرضه فرآورده های غذائی، بهداشتی و آرایشی قاچاق و تقلبی

  · دسترسی به کلیه داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز در داروخانه های بیمارستانی

  · دسترسی به داروهای مورد نیاز در نقاط مختلف استان با توجه به گروههای تخصصی دایر درمحل

  · ارتقاء شاخص های تجویز و مصرف منطقی دارو در استان

  · ارتقاء آگاهی عموم مردم در خصوص مصرف دارو و ایمنی و سلامت مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ..


دفعات مشاهده: 1482 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر