امور اداری

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
 
سرپرست  اداره منابع انسانی
                            نام و نام خانوادگی : مهندس محسن بهرامی                  تحصیلات :                     کارشناس بهداشت محیط                                               
پست الکترونیکی :
mbahrami۴۳۸yahoo.com
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۳۰۷ - ۰۲۴
 شرح وظایف رئیس اداره امور اداری
  ۱. مطالعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی بمنظور آگاهی از آنها .
  ۲. نظارت و سرپرستی بر کلیه امور مربوط به کارگزینی – دبیرخانه – ماشین نویسی_ تدارکات - ا نبار ملزومات – خدمات و بایگانی پرسنلی .
  ۳. نظارت و کنترل نامه های صادره و پیگیری نامه های ارجاعی به واحدهای تحت سرپرستی .
  ۴. نظارت و کنترل لوازم خریداری شده و بررسی تقاضای خرید که از واحدهای مختلف مرکز ارائه می گردد .
  ۵. نظارت و کنترل بر وسایل و لوازم موجود در انبار و توزیع منطقی آنها بین واحدها .
  ۶. نظارت بر امور جاری خدمات و حفظ حراست از فضاهای فیزیکی مرکز و واحد تاسیساتی .
  ۷. نظارت و کنترل احکام حقوقی پرسنل اعم از افزایش سنواتی – ارتقاء گروه – برقراری حق شیفت در گردش و صعوبت کار و غیره
  ۸. ارجاع نامه های واصله به واحدهای تحت سرپرستی و پیگیری آنها .
  ۹. نظارت و رسیدگی به دفاتر حضور و غیاب کارکنان و تایمکس .
  ۱۰. نظارت و کنترل مرخصی های استحقاقی – استعلاجی و بدون حقوق پرسنل مرکز .
  ۱۱. کنترل و امضاء نامه های صادره و ارجاع نامه های مربوط به واحدهای تحت امر .
  ۱۲. هماهنگی بین بخشی امور خدماتی و نقلیه با سایر واحدهای مرکز .
  ۱۳. ارزشیابی پرسنل واحدهای تحت سرپرستی .
۱۴. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت.
  ۱۵ . انجام سایر امور م حوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق .
  ۱۶. شرکت در دوره های مدیریتی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی .
  واحدهای تحت پوشش اداره امور اداری مرکز :

 

دفعات مشاهده: 2857 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA