مدیریت خدمات پرستاری (مترون)

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 


❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مدیر دفتر پرستاری ( مترون ) مرکز
نام و نام خانوادگی :   مریم گوزلیان رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری
سابقه کار :
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۲۱۲ - ۰۲۴    و    ۳۳۰۲۳۲۱۱ - ۰۲۴

آشنایی با شرح وظایف مدیر دفتر پرستاری:
  ۱-برنامه ریزی در زمینه های ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مدد جویان
  ۲- گردآوری اطلا عات از:
  - مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف ،نوع فعالیت ،گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان … ..
  - مدد جویان: برحسب نوع بستری ، نیازمراقبتی، خدمات ارائه شده … .
  - منابع شامل:نیروی انسانی (پرستاران ،بهیاران ،کمک بهیاران، تکنسینها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته)/ ساختار فیزیکی/ امکانات و تجهیزات
  ۳- شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
  ۴- تعیین اهداف(کوتاه مدت ، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تاًمین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
  ۵- تعیین خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  ۶- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت، کنترل عفونت)
  ۷- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب حهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
  ۸- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
  ۹- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز
  ۱۰- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
  ۱۱- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
  ۱۲-مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکزی
  ۱۳- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
  ۱۴-مشارکت در طرحهای پژوهشی
  ۱۵- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

 

دفعات مشاهده: 2816 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA