تدارکات تدارکات

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

 
مسئول واحد تدارکات
                            نام و نام خانوادگی : علی مقدم                       تحصیلات : کارشناسی ارشد   
پست الکترونیکی :
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۳۰۶ - ۰۲۴
 شرح وظایف مسئول تدارکات

  ۱. نظارت برکلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی .
  ۲. ارجاع درخواست های خرید به کارکنان تحت سرپرستی جهت خرید آنها .
  ۳. نظارت بر کنترل کا لا و اجناس وخدمات خریداری شده توسط کارپردازان .
  ۴. شرکت در جلسات مناقصات محدود و غیره طبق مقررات و دستور مقام مافوق .
  ۵. تحویل تنخواه به کارپردازان جهت خرید لوازم ضروری .
  ۶. هماهنگی اعتباری درخواست های خرید با امور مالی .
  ۷. صدور گواهی کارکرد نیروهای قردادی ماهانه وارائه به مسئول ذیربط.
  ۸. توجه کامل به مستندات و دستورالعل های سیستم مدیریت کیفیت .
  ۹. شرکت در دوره های آموزشی شغلی تخصصی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی درصورت لزوم.
  ۱۰. انجام سایر امور م حوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق .

دفعات مشاهده: 1145 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA