امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
AWT IMAGE 
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
رئیس اداره امور مالی
                            نام و نام خانوادگی : بهروز بیات               
پست الکترونیکی :
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۸۵۰ - ۰۲۴


  شرح وظایف رئیس امور مالی :
  ۱. مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها .
  ۲. نظارت ومراقبت برحسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدهای تحت سرپرستی واتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهنمائیهای لازم به منظوربالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد در جهت بهبود مستمر روند امور .
  ۳. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل مربوط به امور مالی و حسابداری .
  ۴. راهنمائی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابها ی تنظیم شده .
  ۵. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ،تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها .
  ۶. نظارت و کنترل دریافت ها و پرداخت ها و هزینه ها و درآمدها و امضاء اسناد مربوطه .
  ۷. هماهنگی و همکاری لازم با مدیریت امور مالی ومدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه متبوعه در خصوص اعتبارات وهزینه و درآمد و غیره .
  ۸. ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .
  ۹. کنترل حضور وغیاب کارکنان واحدهای زیر مجموعه وگزارش به موقع عدم حضور هر یک از کارکنان واحد وهمچنین گزارش کارکرد ماهانه پرسنل قرارداری به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات اداری .
  ۱۰. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
  ۱۱ . شرکت در دوره های آموزشی مدیریتی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی.
  ۱۲ . انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی شغلی طبق دستور مقام مافوق
 واحدهای تحت پوشش اداره امور مالی :
  واحد درآمد
  واحد دریافت و پرداخت
  واحد اعتبارات
  واحد رسیدگی به اسناد پزشکی
  واحد اموال

دفعات مشاهده: 2204 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA