امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
نام ونام خانوادگی  :  فرهاد شیروانی
سمت : رئیس امورمالی
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
تلفن: ۳۳۵۴۴۰۰۱ داخلی ۲۸۷
                
شرح وظایف:
  ۱. مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها

  ۲. نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدهای تحت سرپرستی واتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهنمائیهای لازم به منظوربالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد در جهت بهبود امور جاری .
  ۳. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل مربوط به امور مالی و حسابداری .
  ۴. راهنمائی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابها
  ۵. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب ، تهیه تراز عملیات ،تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها .
  ۶. نظارت و کنترل دریافت ها و پرداخت ها و هزینه ها و درآمدها و امضاء اسناد مربوطه .
  ۷. هماهنگی و همکاری لازم با مدیریت امور مالی ومدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه متبوعه در خصوص اعتبارات – وهزینه و درآمد و غیره . 
  ۸. ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .
واحدهای تحت سرپرستی
  •     حسابدار ترخیص:      آقای حمید سپهری
  •     مسئول حسابداردرآمد:     آقای رسول جباری
  •     حسابداردرآمد :        خانم فاطمه اسکندری
  •     متصدی درآمد:    عزیز اله زینتی
  •      اموال :          آقای مهدی امانی
  •     انبار ملزومات:    آقای مهدی محمدی
       

دفعات مشاهده: 1336 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر