بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
وحیده یارقلی
 کارشناس بهداشت محیط
          هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه ها
         تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان
        بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن
         کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای
         نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی
        نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
         نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان
        پاسخگویی به مراجعین

دفعات مشاهده: 379 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر