واحد تغذیه واحد تغذیه

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

خانم زهرا قاسمی ( مسئول واحد تغذیه )
آقای هادی محمدی                               
                         
 
         تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
         تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی)
         نگهداری، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان
         همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه
         شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
        سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد غذایی
         تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل و بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
        پاسخگویی به مراجعین

دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر