مدیریت خدمات پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
خانم معصومه حدادی
مدیر واحد پرستاری
          برنامه ریزی و طراحی فعالیتهای بیمارستان با توجه به خط مشی تعیین شده
          پیشنهاد بودجه مورد نیاز بیمارستان طبق دستورالعملها و خط مشی های تعیین شده
          ایجاد ارتباط بین فعالیتها و سازماندهی واحدهای تابعه بمنظور اجرای هر چه بهتر وظائف و مسئولیتها
          هدایت و رهبری فعالیتهای واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها و اعمال روشهای مدیریت بمنظور پیشبرد                هدفها
          پیش بینی نیروی انسانی وسایر امکانات ونیازهای بیمارستانی و پیشنهاد آن به مقام ذیربط
          نظارت برکار واحدهای تابعه و فعالیتهای کارکنان بیمارستان
          طراحی، توسعه، استقرار و به روز آوری نظام جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی
          بررسی روند فعالیتهای بیمارستان بمنظور شناخت کمبودها، مشکلات عدم کارآیی احتمالی و پیشنهاد راه حلهای                    مناسب
          پاسخگویی به مراجعین
 

دفعات مشاهده: 922 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر