واحد منابع انسانی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

همکاران واحد:

اکرم کاظمی

 
     

  حبیب اله علیمردانی

 رئیس منابع انسانی 

          رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
          تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوط
          رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی                و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یاوظیفه
          انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان
          برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
          اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدبیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
          مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
          انجام امور مربوط به بکارگیری و عقد قرارداد نیروهای قراردادی
          شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف
          پاسخگویی به مراجعین
 

دفعات مشاهده: 520 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر