امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

همکاران واحد:

علی عسگری
فاطمه رضاخانی
علی شیخ محمدی
میثم مظفری

 


خانم فاطمه نقی لو 
مدیر امور مالی
          تشخیص و طبقه بندی اعتبارات و نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازین و مقررات مالی و اعتبارات مصوبه
          امضای چک و انطباق ته چک با موجودی دفاتر بانکی و اسناد مثبته و برگ های محاسباتی
          بررسی صورت حساب اموال و مطابقت آنها با آئین نامه های اموال
          واریز حسابهای قطعی و تنظیم صحیح حساب به موقع و ارسال یک نسخه از صورت حساب ماهیانه به اداره امور                مالی ستاد
         کنترل و امضاء لیست و اسناد هزینه و محاسبه پرداخت ها و صدور و نگهداری برگهای محاسباتی با رعایت مقررات               مالی      
         راهنمایی و کنترل و تقسیم کار و نظارت بر کار حسابداران
         نظارت و رسیدگی پیش پرداخت های علی الحساب و سایر اسناد تنظیمی از لحاظ رعایت مقررات مربوطه و امضاء آنها
          شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف
          پاسخگویی به مراجعین

دفعات مشاهده: 664 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر