اورژانس

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
مسئول بخش اورژانس
نام و نام خانوادگی تحصیلات تصویر
علی اسدی کارشناس پرستاری

بخش اورژانس
 
بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده با بهره گیری شبانه­ روزی از متخصصین ورزیده طب اورژانس و رعایت اصول علمی و استانداردهای ارائه خدمات اورژانس توسط پرستاران حاذق به صورت شبانه ­روزی در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به همه کسانی است که نیاز به اقدامات درمانی فوری و اورژانسی دارند. در این بخش همواره سعی شده است که تا حد امکان تجربه حضور بیمار با کمترین دغدغه و در محیطی آرام و خالی از هیجان و با حفظ حریم شخصی همراه باشد.
این بخش مجهز به امکانات و تجهیزات احیاء برای ارائه خدمات در شرایط تهدید­ کننده حیات بیماران می­ باشد.
در این بخش دو قسمت مجزا به منظور ارائه خدمات سرپائی و تحت نظر وجود دارد. بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده با دارا بودن ۱۴ تخت مصوب و بهره­ گیری از پزشکان متخصص و پرستاران مجرب آمادگی پذیرش بیماران در تمام ساعات شبانه روز را­ دارد. همچنین این بخش مجهز به اتاق تریاژ و نیز یک اتاق عمل ۲۴ ساعته جهت انجام اعمال جراحی سرپائی به همراه اتاق ایزوله تنفسی می باشد.

بخشی از خدمات ارائه شده در اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده شامل موارد زیر است:
  • اقدامات احیا  CPR
  • رسیدگی به وضعیت بیماران تا تثبیت وضعیت عمومی بیمار
  • اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه تا هنگام بستری بیمار
  • تحت نظر گرفتن بیمارانی که به علت مشکلات حاد نیاز به مراقبت موقت دارند مانند تشنج، گاستروآنتریت و تصادفات و ...
نوع خدمت :
تریاژ بیماران بلافاصله در بدو ورود توسط پرستار باسابقه تریاژ
 بخیه ـ پانسمان ـ آتل گیری ـ تزریقات ـ احیای بیماران بدحال ـ ECCبیماران بستری در بخش .
در بخش اورژانس بعد از پذیرش بیمار و انجام اقدامات اولیه درمان و تشکیل پرونده در بخش جهت انجام ویزیت پزشکان متخصص مختلف و خدمات پرستاری مورد نیاز بستری می شوند . پزشک عمومی یک نفر در هر کشیک حضور دارد.
شرح وظایف مسئول بخش اورژانس:
۱. کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
۲. بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
۳. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
۴. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
۵. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
۶. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
۷. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
۸. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشی)
۹. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
۱۰. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
۱۱. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
۱۲. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
۱۳. برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
۱۴. توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
۱۵. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
۱۶. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
۱۷. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
۱۸. نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
۱۹. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
۲۰. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها .....)
۲۱. مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
۲۲. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه
۲۳. مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری
۲۴. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
۲۵. تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
۲۶. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
۲۷. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
۲۸. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
۲۹. ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و ....
۳۰. کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص
۳۱. کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
۳۲. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
۳۳. مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمانف،تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ( بر حسب ضرورت)
۳۴. نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهای آمار ماهیانه
۳۵. کنترل و نظارت تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
۳۶. کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار
۳۷. آشنایی کامل به
CPR (احیا)
۳۸. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
۳۹. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
۴۰. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
۴۱. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص
۴۲. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 
شرح وظایف پرستار بخش اورژانس
تریاژ

۱. ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده
۲. ارزیابی سیستماتیک وسریع(ثانویه)بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی
۳. ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
۴. برآوردن نیازهای فوری مددجو
۵. قرزار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز
۶. بررسی مجدد و متناوب بیماران
۷. تکمیل فرم بررسی تریاژ
۸. برقراری ارتباط مناسی و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
۹. اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو
۱۰. راهنمایی وانتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری

 CPR

۱. اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق CPR
۲. اطمینان از کفایت داروها و سرم های اتاقCPR
۳. تحیل سربع و بدو ن و قفه بیمار بحرانی و بدحال
۴. بررسی راه هوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوائی مناسب
۵. بررسی نبض محیطی
۶. بررسی سطح هوشیاری بیمار
۷. انجام اقدامات مقدماتی احیاء
۸. انجام اقدامات پیشرفته احیاء شامل:برقراری راه هوائی مناسب,لوله گذاری در صورت عدم حضور پزشک,D.C, شوک و...
۹. گرفتن نمونه خون شریانی
۱۰. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
۱۱. مانیتورینگ تخصصی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
۱۲. اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی(بکارگیری انواع ماسک و کانولاها)
۱۳. ساکشن کردن مددجو(دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)
۱۴. ست کردن واتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی
۱۵. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک
۱۶. گرفتنEKG۱۲, ۱۵ و۱۸ لید
۱۷. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر
۱۸. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی,داخلی و ورید ساب کلاوین و...
۱۹. ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء
عمومی

۱. تحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستارCPR
۲. برقراری ارتباط مناسب و موثر با بیمار و همراهان وی
۳. کنترل وضعیت تنفس,قلب و عروق و هوشیاری و ... بیمار
۴. ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینائی یا کم کم بینائی از یک چشم یا هردم چشم-ناشنوائی-اختلال اخلاقی و... در پرونده بیمار
۵. کنترل موارد حساسیت های دارویی یا صرف دارو های خاص و ثبت در پرونده
۶. کنترل وثبت بیماری گذشته
۷. کنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذیت کودکان-زنان-سالمندان و معلولین ذهنی و گزارش به مقام مسئول در بیمارستان
۸. کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
۹. هماهنگی با واحد های مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی
۱۰. گرفتن نمونه خون شریانی
۱۱. مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
۱۲. مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکلات تنفسی خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
۱۳. اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی(بکارگیری انواع ماسک و کانولاها)
۱۴. بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی
۱۵. ساکشن کردن مددجو(دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی)
۱۶. فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک
۱۷. گرفتنEKG۱۲, ۱۵ و۱۸ لید
۱۸. اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر
۱۹. برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگولار خارجی
۲۰. اندازه گیری C‏VP
۲۱. بکارگیری نبولایزر
۲۲. انجام CPRپیشرفته(بکارگیر ی دستگاه فیبریلاتور-لوله گذاری و ...)
۲۳. گذاشتن پیس میکر موقت خارجی
۲۴. اندازه گیری فشارخون شریانی به روش تهاجمی
۲۵. کنترل و مراقبت ازEVD (کاتتر داخلی بطن مغز)
۲۶. اندازه گیری فشار داخل مغزی
۲۷. گذاشتن NGTو OGT
۲۸. گارواژ ولاواژ معده
۲۹. بکارگیری دستگاه همودیالیز و انجام همودیالیز در موارد اورژانس
۳۰. انجام دیالیز صفاقی در صورت نیاز
۳۱. اجرای پروتکل انفوزیون ترمبولیتک(استرپتوکیناز TPA, و...),مخدرو سداتیوبا تجویزپزشک
۳۲.اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس
مسمومیت

۱. لاواژ معده
۲. دادن داروهای آنتی دوت برطبق دستور پزشک
۳. درمان تشنج بیمار برحسب دستور پزشک
۴. اندازه گیری گازهای خون شریانی وph
۵. دادن شارکول فعال یا مسهل
۶. بررسی بیماری های همراه
۷. سم زدایی فوری بر حسب نوع مسمومیت (استنشاقی,پوستی,خوراکی و غیره)
۸. کنترل اختلالات دمای بدن(هیپوترمی, هیپرترمی)

 

دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر