مدیر داخلی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 

 
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
 مدیر داخلی 
  نام و نام خانوادگی : محمد حسن ملکی تحصیلات :  کارشناسی
پست الکترونیکی :

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

۰۲۴-۳۶۲۲۲۳۲۹۲
 
شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان :
  •   کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرائی از رئیس مرکز .
  •   نظارت بر کار کارکنان و واحد های تحت سر پرستی، تنظیم برنامه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان .
  •   انجام بررسی های لازم در زمینه عملیات و فعالیت های امور مالی مرکز .
  •   نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده .
  •   تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استاندارد های بیمارستانی .
  •   انجام نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ،مالی ،تغذیه، تاسیسات ، انبار و سایر واحدهای غیر پزشکی مرکز .
  •   شرکت در دوره های مدیریتی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای مدیریت
  •  توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
  • انجام سایر امور محوله که از سوی مقام مافوق تفویض ویا ارجاع میشود

دفعات مشاهده: 293 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر