دفتر بهبود کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 
AWT IMAGE

❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مسئول دفتر مدیریت کیفیت
 نام و نام خانوادگی : مریم گوزلیان تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری
پست الکترونیکی : gozalian۲۰yahoo.com
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۸۵۱ - ۰۲۴

کارشناسان واحد
نام نام خانوادگی تحصیلات سمت پست الکترونیکی تصویر
رویا غفاری مقدم کارشناس ارشدMBA کارشناس
دفتر کیفیت
 
AWT IMAGE
مینا عباسچیان کارشناس پرستاری کارشناس
دفتر کیفیت
AWT IMAGE
مهتاب جزء رستمخانی کارشناس پرستاری کارشناس
دفتر کیفیت
AWT IMAGE
  
مرکز در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین مرکز آموزشی درمانی در سطح کشور موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
(ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ ) از شرکت SGS سوئیس گردید.این سیستم سالانه از سوی شرکت مزبور مورد بازبینی قرار می گیرد و
گواهینامه دریافتی تا کنون در دو مرحله (سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۸۹) مورد تمدید قرار گرفته است.
شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
 
دبیرخانه کمیته های بیمارستانی
استاندارد های اعتباربخشی ملی نسل چهارم
گواهینامه ها
آموزش اعتبار بخشی
فرم ها
آیین نامه ها و بخش نامه ها
فرآیند های اصلی مرکز 

دفعات مشاهده: 1031 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA