دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 


❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مسئول دفتر مدیریت کیفیت
 نام و نام خانوادگی : کمال بهرامی تحصیلات :        کارشناس ارشد پرستاری                                                                  
پست الکترونیکی :
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۸۵۱ - ۰۲۴
۳۳۰۲۳۳۰۹ - ۰۲۴


کارشناسان واحد
 
  نام ونام خانوادگی تحصیلات سمت پست الکترونیکی تصویر
رویا غفاری مقدم کارشناس مدیریت بهداشت و درمان
کارشناس ارشد MBA
کارشناس دفتر کیفیت
 
AWT IMAGE
مهتاب جزء رستمخانی کارشناس پرستاری کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و بهبود کیفیت AWT IMAGE
نرگس اسمعیلی کارشناس پرستاری کارشناس دفتر کیفیت
لیلا حسینلو کارشناس ارشد مهندسی صنایع    
(برنامه ریزی و تحلیل سیستم)
کارشناس دفتر کیفیت
                         
مهسا حیدری کارشناس مدیریت بهداشت و درمان کارشناس دفتر کیفیت
  دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
 
مرکز در سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین مرکز آموزشی درمانی در سطح کشور موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت(ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰) از شرکت SGS سوئیس گردید. این سیستم سالانه از سوی شرکت مزبور مورد بازبینی قرار می گیرد و گواهینامه دریافتی تا کنون در دو مرحله (سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۸۹) مورد تمدید قرار گرفته و با ویرایش ۲۰۰۸ مستقر بود . آخرین گواهی در این رابطه مربوط به سال  ۱۳۹۴ می باشد که با ابلاغ استانداردهای اعتبار بخشی ملی با  رویکرد بیمارستان نسبت به پیاده سازی و اجرای این استاندارد به عنوان الزام وزارتی در ارتقاء بهبود کیفیت خدمات ، در رابطه  تمدید این گواهی نامه در سالهای بعد اقدام نکرد.مرکز همچنین در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت لوح از جشنواره حاکمیت بالینی به عنوان یکی از مراکز برتر در ارائه خدمات  استاندارد گردیده است . طی ۵ دوره اعتبار بخشی ملی در سالهای ۹۳ و ۹۴ و ۹۶ و ۹۹ و ۱۴۰۱ نیز موفق به دریافت گواهی درجه یک شده است . .مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  و الزامات استانداردهای اعتبار بخشی ملی در مرکز عبارت است از :
 1. تشکیل ۳۴ کمیته بیمارستانی با هدف تصمیم گیری جمعی و تخصصی.
 2. تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 3. تهیه برنامه عملیاتی سالیانه در راستای الگوی استانداردهای اعتباربخشی
 4. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان
 5. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان درموضوعات بالینی وغیربالینی، مدیریت، امورمالی، خدمات پزشکی خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک
 1. برنامه ریزی جامع جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی در بیمارستان
 2. پایش چگونگی پیشرفت استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی دربیمارستان
 3. تدوین شاخصهای مهم عملکردی اختصاصی، قابل دستیابی و زمان دارجهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 4. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان و نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
 5. تهیه، تصویب و به روز رسانی و ابلاغ خط مشی و روشهای اجرایی و دستورالعمل های جاری در بیمارستان
 6. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 7. هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات و نظارت بر تشکیل منظم و مستمرکمیته های بیمارستانی
 1. ارتباط مستمر با مسئولان بیمارستان در جهت رفع مشکلات
 2. پایش مستمرفعالیتها و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری و ارائه گزارش به مدیریت ارشد بیمارستان و ارائه بازخورد به واحدها و بخشهای بستری
 3. ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه
 4. ایجاد هماهنگی بین بخشی
 5. تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی علمی و کاربردی با مشارکت مدیران و کارکنان بیمارستان
 6. تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه 
شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
 
دبیرخانه کمیته های بیمارستانی
استاندارد های اعتباربخشی ملی نسل پنجم
گواهینامه ها
آیین نامه ها و بخش نامه ها
فرآیند های اصلی مرکز
فلوچارت ها 

دفعات مشاهده: 2505 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA