دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

مدیر امور اداری و اموردانشجویی

 
 

نام و نام خانوادگی: سید اسماعیل بشیری موسوی

 رشته: کارشناس ارشد روابط بین الملل
 پست الکترونیک: IMBashiri۴gmail.com
  تلفن:۳۳۱۴۸۳۱۰
شرح وظایف  
۱-برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و خدمات اداری و پشتیبانی
۲-سازماندهی تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود تفویض اختیار واحدها
۳-پیش بینی نیازهای دانشکده
۴-رسیدگی به امور قرار دادها
۵-نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار  واحدهای ذیربط
۶-انجام کلیه امور روابط عمومی و هماهنگی برنامه های امور دانشجویی
۷-تکریم ارباب رجوع وهمکاران

  
 
دفعات مشاهده: 891 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر