داروخانه

 | تاریخ ارسال: 1399/6/29 | 


❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مدیر داروخانه
         نام و نام خانوادگی :          دکتر  پروین اسکندری                              تحصیلات :دکترای حرفه ای داروسازی
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۲۶۶ - ۰۲۴
❁ ❁ ❁ ❁ ❁ 
مسئول فنی داروخانه
         نام و نام خانوادگی : دکتر  بهاره  مرصعی             تحصیلات : دکترای حرفه ای داروسازی
 ❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۲۳۸ - ۰۲۴

 
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مسئول داروخانه اورژانس
         نام و نام خانوادگی :     اسداله رستمخانی    تحصیلات :                                                                                
پست الکترونیکی :
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
AWT IMAGE
۳۳۰۲۳۲۳۰ - ۰۲۴
 شرح وظایف مسئول فنی داروخانه :
  ۱. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مربوط به امور دارو و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی .
  ۲. انجام و نظارت امور فنی و اداری داروخانه و کوشش در برطرف کردن درخواست های پرسنل فنی و راهنمایی آنها جهت انجام وظایف بهتر .
  ۳. شرکت در کمیته های دارویی و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم .
  ۴. ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل و تقسیم وظایف بین آنها و همچنین تنظیم برنامه های شیفتی کارکنان و تهیه نیازهای آموزشی کارکنان تحت سر پرستی .
  ۵. نظارت بر داروهای درخواستی بخشها .
  ۶. اعلام پاسخ علمی به درخواست های دانشجویان ، پزشکان و پرستاران و غیره .
  ۷. اعلام کمبودهای دارویی مرکز به معاونت غذا و دارو جهت تهیه آنها .
  ۸. راهنمایی بیماران در جهت مصرف دارو و یا نحوه تهیه داروهای مورد نیاز از سایر داروخانه ها در صورت عدم موجودی داروخانه مرکز .
  ۹. ایجاد ارتباط و هماهنگی با داروخانه های سایر بیمارستانها و مراکز ذیربط .
  ۱۰. نظارت بر داروهای موجودی و همچنین انبار گردانی داروخانه های داخل مرکز .
  ۱۱. درخواست داروهای مخدر و نظارت بر مصرف آنها .
  ۱۲. ایجاد هماهنگی بین معاونت غذا و دارو و ریاست مرکز در خصوص امور دارویی .
  ۱۳. نظارت و پی گیری کسورات بیمه ای داروها و سعی در جهت کاهش آنها .
  ۱۴. تهیه گزارشات لازم از وضعیت داروخانه ( از نظر دارو و پرسنل ) و اعلام به مدیریت مرکز .
  ۱۵. ارزشیابی و ارزیابی پرسنل تحت سر پرستی وکنترل حضور وغیاب کارکنان واحدمربوطه وگزارش بموقع عدم حضور هریک از کارکنان واحد مربوطه به منظور جلوگیری لز بروز هرگونه مشکلات اداری.
  ۱۶. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
  ۱۷. شرکت در دوره های تخصصی وعمومی لازم به منظور افزایش توانائیهاومهارتهای شغلی .
  ۱۸. انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق .

دفعات مشاهده: 1725 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA