دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

روابط عمومی

 

 نام و نام خانوادگی: سید اسماعیل بشیری موسوی
 رشته: کارشناس ارشد روابط بین الملل
پست الکترونیک: ibmashiri۴gmail.com     
 تلفن:۳۳۱۴۸۳۱۰   
 

      شرح وظایف 
 
  1. مطالعه مطالب مندرج در جراید به صورت روزانه جهت کسب اطلاع و آگاهی از رویدادهاوآرشیو آن
  2. تهیه گزارشهای مورد نیاز و اطلاعات و اخبار و آمار مربوط به اقدامات انجام شده و برنامه های آتی دانشکده جهت انعکاس در رسانه های گروهی پس از هماهنگی با رئیس دانشکده و روابط عمومی سازمان متبوع
  3. تهیه مطالب و مقالات مختلف در زمینه فعالیت های دانشکده  با همکاری واحد های ذیربط و ارسال آن به روابط عمومی سازمان و سایر مراکزمورد نیاز
  4. برقراری ارتباط با واحدهای مختلف و مسئولین دانشکده  جهت انجام مصاحبه های اختصاصی، مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی
  5. نظر خواهی و جمع آوری شکایات ، پیشنهادات و اصله و ارائه آن به رئیس دانشکده
  6. همکاری در تهیه فیلم ، عکس ، پوستر و موارد مشابه
  7. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
دفعات مشاهده: 614 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر