دانشکده پرستاری و مامایی

School of Nursing and Midwifery

انباردار

نام و نام خانوادگی: فریبا قزلباش
پست الکترونیک: fariba.ghzgmail.com
 تلفن:۳۳۱۴۸۳۲۷
   

شرح وظایف
۱-دریافت اقلام وارده به انبار پس از حصول اطمینان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ درخواست یا برگ رسید کالا و یا فاکتور خرید
۲ -ثبت مشخصات اموال خریداری شده در دفاتر انبار و صدور قبض انبار که دارای شماره پیاپی است و ارسال یک نسخه از قبض انبار جهت امین اموال
 ۳- استقرار کالاها در جای مناسب و صحیح در انبارها و مواظبت و نگهداری اقلام مطابق اصول انبارداری
۴-مقابله مانده‌های دفتر انباردار با موجودی‌های واقعی انبار
۵-ارسال تقاضای کالا از انبار به اداره تدارکات در مواقعی که موجودی هر یک از اقلام اتمام یافته یا به حد تجدید سفارش می‌رسد
۶- انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع می‌گردد
۷-تکریم ارباب رجوع وهمکاران
دفعات مشاهده: 924 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر