معاون آموزش

 | تاریخ ارسال: 1399/7/7 | 


معاون آموزشی: دکتر ناهید جعفری
مدرک تحصیلی:فوق تخصص نوزادان
رتبه علمی: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مسئول واحد آموزش: سیده ثریا حسینی راد                           شماره تماس مستقیم:۳۳۱۳۱۵۵۹                   دورنگار:۳۳۱۳۱۴۳۱                                                        

مروری بر شرح وظایف:
 • طراحی ،توسعه، استقرار و بروزآوری سیستم جامع کنترل و نظارت بر مراقبت های پرستاری و مامایی همچنین بخش های بالینی ، بستری و آموزش ضمن خدمت کادر مراقبتی مشتمل بر ابعاد ، اجزاء ،ابزارها ی مختلف نظیر:
 • - آیین نامه ها و دستورالعمل ها
 • - قوانین ، مقررات و ضوابط
 • - پروتکل ها ، استانداردها و الزامات
 • - فرآیندها و شیوه ها و ...
 • کنترل و نظارت عالی و کلان بر فعالیت و حضور به موقع کادر تخصصی و فوق تخصصی مراقبتی-درمانی و پزشکان اعم از اتندها،دستیاران،کارورزان و سایر پزشکان فعال در بیمارستان  ، دانشجویان و فراگیران گروههای پیراپزشکی  ...
 • انجام فعالیت های لازم جهت تشکیل ،هماهنگی ،پشتیبانی تیم های پزشکی و پرستاری تخصصی و فوق تخصصی با عنوان "تیم درمان"که متشکل از افراد دارای مهارتهای مختلف برای بیمارانی که دارای چندین نارسایی و مشکل متضاد و مرتبط به هم بوده و به اصطلاح مورد پیچیده ( Complex Case )و خاص هستند و نظارت و کنترل بر عملکرد موثر این تیم ها
 • طراحی ، توسعه و بروزآوری سیستمی با عنوان " طرح های مراقبت بالینی "مشتمل بر عناصر ،ابعاد و اجزاء فهرست مراقبت های عمومی
 • ابلاغ "طرح ها و پروتکل های مراقبت بالینی" به حوزه تحت سرپرستی و کادر تخصصی و فوق تخصصی اعم از پزشکان ، سرپرستاران ،مدیران تیم های مراقبتی در بخش های مختلف و انجام امور نظارتی و هماهنگی و پشتیبانی لازم جهت پیاده سازی موثر و دقیق
 • تعیین نیازهای آموزشی میان مدت و بلند مدت برای حوزه تحت سرپرستی اعم از پزشکان و کادر تخصصی و فوق تخصصی مراقبتی-درمانی بیمارستان و انجام برنامه ریزی ها و طراحی های لازم و همچنین پیگیری ها و نظارت های مورد نیاز جهت اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با مشارکت بخش ها و پزشکان ذیربط ،سرپرستاران و مدیران تیم های پرستاری (سرگروهها یا تی ام ها)و مشارکت و همکاری با واحدهای ذیربط در مدیریت منابع انسانی بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات و تعاملات مناسب بین کادر مراقبتی تخصصی و فوق تخصصی بخش های مختلف بالینی و بستری ،اورژانس ،اتاق های عمل جراحی و درمانگاه ها
 • همکاری و مشارکت در تصمیم گیری های جمعی بیمارستان از طریق شرکت و عضویت در کمیته های تصمیم گیری نظیر :بهبود کیفیت ،ایمنی و کنترل عفونت،مصرف دارو،مدارک پزشکی و سایر کمیته های مرتبط و ...
 • نظارت و کنترل مستمر و انجام پیگیری ها و ارائه رهنمودها و راهکارهای لازم جهت رعایت کامل حقوق بیماران و خانواده های آنها توسط کادر مراقبتی واحدها و بخش های مختلف
 • نظارت و کنترل مستمر بر فرآیندهای ارائه خدمات تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی مراقبتی در بخش های مختلف و بهبود مستمر این فرآیندهااز طریق :
 • -تهیه و بروز آوری مستمر پروتکل ها ،دستورالعمل ها ،ضوابط و مقررات فنی و تخصصی برای فرآیندهای مراقبتی و تدوین و بروزآوری طرح های مراقبت بالینی
 • -انجام کنترل های دوره ای و موردی و انجام اصلاحات و اعمال تغییرات لازم در فرآیندها و روش ها
 • -تجزیه و تحلیل پروتکل ها و فرآیندهای مراقبت تشخیصی و انجام اقدامات لازم جهت بهبود شاخص های عملکرد این فرآیندها با همکاری واحدهای ذیربط و تحت سرپرستی
 • انجام کلیه فعالیتها و اقدامات لازم جهت هدایت ،اجرا و راهبری سیستم مدیریت بحران در مجموعه کادر تخصصی و فوق تخصصی مراقبتی مشتمل بر:
 • -مدیریت بحران های داخلی و عواقب و نتایج ناشی از بحرانهای مومی که باعث مراجعه وسیع بیماران به بیمارستان میشود و همچنین پیگیری های لازم جهت تامین نیروی انسانی،تجهیزات و لوازم مورد نیاز جهت مواجهه با بحرانها و نظارت و کنترل مستمر بر مجموعه کادر مراقبتی به منظور حفظ آمادگی و پاسخ مناسب در زمان وقوع بحران ها و حوادث غیر مترقبه
 • اتخاذ تدابیر مناسب ،راهکارهای مناسب و انجام اقدامات لازم در خصوص ایجاد ،حفظ و تقویت انگیزه های مادی و معنوی در کلیه کادر پزشکان و کارکنان مراقبتی تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط در مدیریت منابع انسانی
 • انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات مورد نیاز جهت اجرا و راهبری سیستم های تامین و حفظ ایمنی محیط بالینی و کنترل و دفع عوامل خطر و عفونت ها مشتمل بر :
 • قدامات لازم جهت شناسایی سریع و به موقع مراکز و منابع عفونت در سرتاسر محیط داخلی بیمارستان
 • - فعالیت های مورد نیاز به منظور پیشگیری از بروز عفونت و همچنین دفع سریع عفونت و جلوگیری از شیوع آن در بخش های مختلف بیمارستان اعم از درمانی،اداری،خدماتی و...
 • -فعالیت ها و اقدامات لازم جهت شناسایی خطرات،سوانح و حوادث احتمالی ناشی از کار نظیر تماس با موارد بیماریهای واگیردار ،آلودگی با سرنگ و ابزار و فرآورده های خونی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار برای بیماران بستری و کادر مراقبتی
 • انجام سایر وظایف و امور ...

دفعات مشاهده: 1925 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر