Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
:: ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
معرفی معاون::
دورنمای معاونت توسعه مدیریت و منابع::
مدیریت منابع انسانی::
منشور اخلاقی دانشگاه::
مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد::
برنامه استراتژیک معاونت::
فن آوری اطلاعات::
مدیریت امور مالی::
مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی::
مدیریت خدمات پشتیبانی::
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری::
اخبار و رویدادها::
بانک قوانین و مقررات ::
چارت سازمانی::
سایت جدید(در دست ساخت)::
تماس با ما::
قالب جدید::
دعوت به همکاری::
::
لینکهای مفید
..
نظرسنجی
محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ضعیف
متوسط
خوب
   
..
دریافت فایل

نقشه جامع علمی کشور

نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

..
:: اطلاعیه شماره ۱ ویژه نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ ::
 | تاریخ ارسال: 1399/7/24 | 
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"><span style="color:#۳۳۳۳ff;">فرآیند بررسی&nbsp; مدارک ،&nbsp;&nbsp; ویژه&nbsp;&nbsp;&nbsp; نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به منظور انجام مراحل استخدام پیمانی&nbsp;</span></span></span></strong><span style="color:#۳۳۳۳ff;"><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"><strong> به تعداد ۴۳ نفر در رشته های شغلی&nbsp; مورد نیاز&nbsp; </strong></span></span></span></div>
<br />
<span dir="LTR"><span style="font-family:IranNastaliq,serif;"><span style="font-size:۱۳.۰pt;"></span></span></span>

<div style="text-align: justify;">&nbsp;<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">به آگاهی می رساند: به استناد مجوز شماره</span></span></strong> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۳۴۶۰/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع و بخشنامه شماره ۴۲۳۹/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۴۳ ردیف سهمیه استخدامی پیمانی به این دانشگاه اختصاص یافته است. در راستای اجرای موارد ذکر شده در مکاتبات فوق، صرفا شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به ترتیب نمرات فضلی و با رعایت سهمیه های قانونی مشمول این فرآیند می باشند. </span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">لذا اسامی لیست پیوست شماره یک درصورت تمایل می توانند جهت انجام فرآیند بررسی مدارک، صرفاً در زمان اعلام شده به آدرس:&nbsp; زنجان </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">بلوار پروفسور ثبوتی &ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> بالاتر از مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> سالن ورزشی شهید نوری مراجعه نمایند. </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong></div>
&nbsp;<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکرات مهم:</span></span></strong>

<ol>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اسامی لیست پیوست شماره یک مطابق با رشته شغل های مورد نیاز ، به ترتیب نمره مکتسبه، رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران پس از تایید اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی&nbsp; به تعداد یک برابر ظرفیت اعلام&nbsp; شده است.&nbsp; </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;ایثارگران سهمیه (۲۵ درصد و ۵ درصد)&nbsp; می بایست&nbsp; نسبت به ارایه&nbsp; گواهی معتبر ایثارگری مورد تائید مراجع ذی صلاح اقدام نمایند . </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">بدیهی است&nbsp; در صورت&nbsp; عدم&nbsp; ارایه&nbsp; مستند ات مورد تایید ، از سایر مر احل استخدامی حذف و اولویت ایشان لغو و بلااثر می گردد.</span></span><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;لازم است داوطلبین گرامی شخصاً و فقط در زمان تعیین شده </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(با داشتن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی)</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند. بدیهی است </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">عدم مراجعه حضوری در زمان مقرر به منزله انصراف</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> تلقی گردیده و </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اولویت متقاضی کان لم یکن محسوب</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> و&nbsp; سایر متقاضیان واجد شرایط </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">جایگزین می گردند.</span></span> <strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;در رشته های شغلی </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">دانشگاه</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> اولویت محل جغرافیای خدمت (بر اساس محل های مورد نیاز جدید دانشگاه </span></span></strong><strong><span style="font-family:Sakkal Majalla;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&ndash;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> جدول شماره ۲)، توسط داوطلب انتخاب می گردد و متعاقبا&nbsp; دانشگاه&nbsp; بر اساس&nbsp; </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">سهمیه های قانونی&nbsp; و&nbsp; نمره&nbsp; مکتسبه</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> محل جغرافیایی&nbsp; خدمت داوطلب را تعیین می نماید.</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;جدول پیوست شماره دو ، بیانگر تعداد&nbsp; رشته&nbsp; های شغلی&nbsp; و&nbsp; محل&nbsp; های جغرافیایی خدمت&nbsp;&nbsp; مورد نیاز&nbsp; می باشد. </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۸.۰pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;متقاضیان&nbsp; رشته&nbsp; شغلی </span></span></strong><span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی</span></span><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp; ، ملزم&nbsp; به ارایه مدارک <u>زیر نمی باشند</u>&nbsp; و صرفا جهت تکمیل فرم پیشنهاد محل جغرافیایی خدمت مراجعه می نمایند.</span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
</ol>
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">مدارک مورد نیاز :</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong>

<ol>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه </span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر کارت ملی ( دوطرف) </span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(در مواردی که کارت ملی جدید تحویل نگردیده، ارائه برگه رسید کارت ملی الزامی است)</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">عکس ۴*۳ (۴ قطعه) پشت نویسی شده </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;اصل و تصویرکارت پایان خدمت و یا معافیت دائم به صورت پشت و رو (ویژه آقایان)</span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;اصل و تصویرگواهی یا حکم پایان طرح یا معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های طرح اجباری </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویرحکم کارگزینی دال بر شروع به طرح اجباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲</span></span></strong> <span style="font-family:B Homa;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">(ویژه داوطلبان مشغول به انجام طرح در واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان زنجان)</span></span>&nbsp; <strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">گواهی اشتغال به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با قید تاریخ شروع طرح به صورت روز/ماه/سال (ویژه مشمولین حین و یا تداوم قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیروهای طرحی) </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">&nbsp;گواهی </span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">موافقت</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> یا انصراف از طرح اختیاری(ویژه مشمولین طرح اختیاری که شاغل درسایر دانشگاه ها یا سازمان های تابعه وزارت) </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
    <li dir="RTL" style="margin-top:۰cm;margin-right:۰cm;margin-bottom:۰cm;margin-bottom:.۰۰۰۱pt;font-size:۱۱.۰pt;font-family:Calibri,sans-serif;margin-top:۰cm;margin-right:۲۳.۲۵pt;margin-bottom:۸.۰pt;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[if--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><!--[endif]--><strong><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></strong> <!--[endif]--> <strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">اصل و تصویر مدرک تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی و یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی </span></span></strong><strong><span dir="LTR"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--></li>
</ol>
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر ۱ : برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد، در صورت درج مرتبط بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی، ارائه گواهینامه مقطع تحصیلی قبلی نیز الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر ۲ : داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر اعم از رشته تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط با شرایط احراز مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشند، ارائهگواهینامه یا مدرک تحصیلی بالاتر نیز الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۱۰ ) اصل و تصویر کارت و همچنین گواهی ایثارگری(خانواده معظم شهدا، جانبازان وآزادگان) معتبر از مراجع ذیصلاح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی و جهت استفاده از سهمیه &nbsp;ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید حضور حداقل ۶ ماه خدمت داوطلبانه در جبهه. </span></span></strong><br />
&nbsp;<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">تذکر : ارائه تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران(ویژه داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان) الزامی است.</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">۱۱) مدارک مورد نیاز جهت افزایش سقف سنی داوطلبانی که سن آنها بالاتر از حداکثر سن مندرج در آگهی می باشد بر اساس مفاد آگهی استخدامی</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"></span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"><!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[if--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> <!--[endif]--> &nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;"> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![endif]--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> <!--![if--> </span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">جدول شماره (۱)</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">- لیست اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشد</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:B Titr;"><span style="font-size:۱۰.۰pt;">- محل های مورد نیاز دانشگاه در جدول شماره (۲) اعلام گردیده است.&nbsp; پس از اخذ اولویت های انتخابی داوطلبان در زمان بررسی مدارک، بر اساس بخشنامه های ارسالی وزارت و با رعایت اولویت انتخاب مشاغل توسط داوطلبان در زمان ثبت نام، نتایج نهایی با رعایت سهمیه های استخدامی و به ترتیب امتیاز فضلی اعلام خواهد گردید. &nbsp;</span></span></strong><br />
&nbsp;
دفعات مشاهده: 959 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان