مدیر خدمات پشتیبان

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
AWT IMAGE
  
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
مدیر  خدمات
  نام و نام خانوادگی : اکبر مظفری تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی
پست الکترونیکی :شرح وظایف مسئول واحد خدمات :

  ۱. تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری آنها .
  ۲. تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری امور خدماتی .
  ۳. نظارت بر نحوه کار امور خدمتگزاران و هماهنگی در بین آنها .
  ۴. نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها – از قبیل تامین روشنایی سوخت – تلفن و غیره .
  ۵. هماهنگی های لازم با شرکتهای خدماتی و تاسیساتی و غیره طرف قرار داد با مرکز .
  ۶. نظارت بر حسن انجام کار متصدیان تلفن خانه .
  ۷. نظارت و کنترل بر امور نقلیه و اجرای سیاستهای تعیین شده بر امور موتوری .
  ۸. نظا رت وکنترل بر امور آشپزخانه .
  ۹. همکاری و هماهنگی لازم با واحد حراست در خصوص نگهبانان و انتظامات .
  ۱۰. نظارت در برآورد هزینه های تعمیر تاسیساتی – ساختمانی و وسایط نقلیه و غیره …
  ۱۱. کنترل حضور وغیاب کارکنان تحت پوشش وصدور گواهی کارکرد ماهانه نیروهای قراردادی وشرکتی تحت پوشش وارائه به مسئولین ذیربط .
  ۱۲. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
  ۱۳. شرکت در دوره های آموزشی تخصصی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی درصورت لزوم .
  ۱۴. انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق نظر وارجاع مقام مافوق .

دفعات مشاهده: 540 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر