لینک های مفید

 | تاریخ ارسال: 1399/10/11 | 
   
۱- قانون فی الطب (ابن سینا)
۲. الابنیه عن حقایق الادویه (ابومنصور هروی)     
۳. ذخیره خوارزمشاهی (جرجانی)
۴. الاغراض الطبیه (جرجانی)                             
۵. اختیارات بدیعی (انصاری)
۶. تحفه المؤمنین (حکیم مؤمن)             
۷. قرابادین کبیر (عقیلی خراسانی)
۸. مخزن الادویه (عقیلی خراسانی)                 
۹. کامل الصناعه (علی بن عباس اهوازی)
۱۰. اکسیر اعظم (محمداعظم خان)   
۱۱. قرابادین صالحی (محمدصالح هروی)
۱۲. قرابادین شفائی  
۱۳. محیط اعظم (محمداعظم خان)
۱۴. قرابادین اعظم (محمداعظم خان)
۱۵. قرابادین قادری (محمداکبرارزانی)
۱۶. قرابادین جلالی                                
۱۷. قرابادین سمرقندی (نجیب الدین سمرقندی)
۱۸. قرابادین ذکایی 
۲۰قرابادین مظهری
۲۱. مجمع الجوامع (عقیلی خراسانی)
۲۲. طب دارا شکوهی

۲۳. تذکره داوود انطاکی                 
۲۴. شرح اسباب و علامات ( کرمانی)
۲۵. صیدنه فی الطب (ابوریحان بیرونی)
۲۶. خلاصه التجارب (بهاء الدوله رازی
)
۲۷. الشامل فی صناعه الطبیه (ابن حزم قرشی) 
۲۸. منهاج الدکان (ابن بیطار
)
۲۹.
مخزن اکسیر (حکیم امام الدین صاحب)
۳۰. پزشکینامه نفیسی (ناظم الاطبا)
۳۱. تکلیس کبیرالدین
               
 

دفعات مشاهده: 436 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر