خدمات انجام شده در بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 
خدمات شایع انجام شده در بیمارستان در سال ۹۹
  هزینه خدمات شایع شده در بیمارستان تعرفه خدمات آزمایشگاه
ردیف نام خدمت تعرفه حدمت نام خدمت تعرفه خدمت
۲ ویزیت عمومی ۱۴۹۰۰۰ FBS ۲۲۲۲۴
۳ ویزیت متخصص ۱۸۶۰۰۰ CBC ۴۱۳۱۵
۴ نوار قلب ۱۲۴۰۷۰ BUN ۱۹۸۱۵
۵ ویزیت بستری در بخش روز اول بیمه پایه ۶۱۲۷۰۰ CR ۲۴۸۱۴
۶ ویزیت بستری در بخش بستری روز دوم بیمه پایه ۵۰۱۳۰۰ NA,K ۲۸۳۳۷
۷ ویزیت روز ترخیص بیمه پایه ۳۳۴۲۰۰ Ca ۲۷۷۶۶
۸ هزینه تخت بیمه پایه ۱۶۵۱۰۰۰ UA ۲۳۷۰۰
۹ هزینه زایمان طبیعی ۰    
۱۰ هزینه زایمان بی درد ۰ CRP ۲۳۳۳۸
۱۱ هزینه سزارین بیمه پایه ۱۷۲۳۵۲۰۰ WRiGHT ۴۱۴۹۶
۱۲ هزینه آپاندیس بیمه پایه ۷۲۵۱۳۰۰    
۱۳ هزینه سرم ۸۹۱۲۰    
۱۴ بخیه کوچک ۱۶۷۱۰۰    
۱۵ تزریقات ۲۲۲۸۰    
۱۶ پانسمان کوچک ۱۱۱۴۰۰    
۱۷ پانسمان بزرگ ۵۵۱۷۰۰    

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر