شوراها و کمیته ها شوراها و کمیته ها

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
  • شورای تیم توسعه آموزش بالینی مرکز
  • کمیته آموزش علوم پزشکی / تیم مدیریت آموزشی
  • شورای پژوهشی مرکز
۱-   تیم توسعه آموزش بالینی مرکز EDO
این شورا متشکل از معاون آموزش، مدیر توسعه آموزش بالینی مرکز، نمایندگانی از اعضا هیئت علمی گروههای آموزش بالینی مرکز، مسئول آموزش و کارشناس EDO در هر ماه یکبار جلسه برای بررسی نتایج پایش فرایندهای آموزشی گروهها و رفع عدم انطابق ها و همچنین بررسی موضوعات مطرح شده از سوی دفتر توسعه آموزش بالینی دانشگاه  و ارائه طریق برگزار می گردد.
اعضاء:
 
اعضاء کمیته
دکتر نوشین جلیلی؛ معاون آموزشی-پژوهشی مرکز دکتر مهدی آقا محمدی؛مسئول امور اینترن های گروه داخلی
دکتر ژاله کریمی مقدم؛مدیر Edo مرکز دکتر منیژه جزء پناهی ؛ معاون کارورزی و کاآموزی گروه عفونی
دکتر رامین خانعلی زاده؛ نماینده گروه اعصاب دکتر افسانه کرمی؛ معاون دستیاری و پژوهشی گروه عفونی
دکتر شاهین بشارتی؛ مدیر گروه داخلی
دکتر حسن نیشابوری؛هیئت علمی گروه گوارش
دکترعفت رفیعی؛ معاون دستیاری گروه داخلی
دکتر رقیه جعفری؛ معاون کارآموزی گروه داخلی رسول حیدری؛ مسئول آموزش مرکز
لیلا حسینلو؛ کارشناس اعتبار بخشی آموزش


۲- کمیته آموزش علوم پزشکی/ تیم مدیریت آموزشی:
این کمیته متشکل از رئیس مرکز،معاون آموزشی، مدیر EDO، مدیران گروههای آموزش بالینی، روسای بخش ها، سوپروایزر آموزشی،مسئول آموزش و کارشناس اعتباربخشی آموزش هر هفته یکبار تشکیل جلسه داده و موضوعات مطرح شده ی آموزش از طرف دانشکده ها و گروههای آموزشی را بررسی و ارائه طریق می­نمایند.

 
اعضاء کمیته
دکترحمید قهرمانی؛ رئیس مرکز دکتر سهیلا برجی؛ رئیس بخش رادیولوژی دکتر مهدی اقامحمدی؛رئیس بخش داخلی۱
دکتر نوشین جلیلی؛ معاون آموزش و پژوهش دکتر ژاله کریمی مقدم؛مدیر EDO،رئیس بخش  رادیوانکولوژِی دکتر بهاره حاجی سلیمی؛رئیس بخش داخلی۲
دکتر شاهین بشارتی؛ مدیرگروه داخلی دکتر افشاررمضانپور؛مدیرگروه پوست دکتر حسین عمارلو؛رئیس بخش انکولوژی۱
دکتر مهدی مقبولی؛ مرئیس بخش اعصاب دکتر فرزانه نژادیان؛مدیر گروه ENT دکتر رقیه جعفری؛رئیس بخش دیالیز
دکتر  عبدالرضا قریشی؛ مدیرگروهاعصاب دکتر آرمان فکری؛مدیر گروه چشم دکتر مریم روزی طلب؛رئیس بخش اورژانس
دکتر افسانه کرمی؛ رئیس بخش عفونی دکتر عبدالامیرفیضی؛ رئیس آزمایشگاه آقای رسول حیدری؛ مسئول آموزش
خانم میترا دولتی؛ مدیر خدمات پرستاری خانم مریم گوزلیان ؛ سوپروایزر آموزشی خانم لیلا حسینلو؛کارشناس اعتباربخشی آموزش
خانم معصومه ندرلو؛ سوپروایزر آموزشی سلامتبیمار۳ - شورای پژوهشی مرکز
این شورا متشکل از معاون آموزش، سرپرست واحد تحقیقات بالینی، مدیر EDO مرکز ، نماینده ی شورای پژوهشی دانشکده، نمایندگان گروههای آموزش بالینی و کارشناس تحقیقات بالینی مرکز با هماهنگی قبلی کارشناس مربوطه با اعضاء جهت بررسی پروپوزال ها و پایان نامه های دانشجویی که به این مرکز ارتباط دارند برگزار می­گردد.

اعضاء کمیته
دکتر نوشین جلیلی؛ معاون آموزشی-پژوهش مرکز دکتر مهدی مقبولی؛ هیات علمی-مدیر گروه نورولوژی
دکتر کامیار منصوری؛ هیات علمی-دبیرشورا
دکتر علیرضا صادقی؛ هیات علمی روماتولوژی دکتر افشار رمضانپور؛ هیات علمی پوست
دکتر شاهین بشارتی؛ هیات علمی غدد دکتر ژاله کریمی مقدم؛ هیات علمی-مدیر Edo
دکتر مهران نظام دیبا؛ هیات علمی داخلی دکتر نیره گرجانی؛ هیات علمی طب اورژانس
دکتر آیسا پاک نژاد؛ متخصص داخلی دکتر عفت پرتوی نژاد؛ هبات علمی طب اورژانس
دکتر احمدرضامبین؛ هیات علمی-مدیرگروه عفونی
دکتر سیما دارابیان؛ هیات علمی-نماینده شورای پژوهشی دانشکده
دکتر افسانه کرمی؛ هیات علمی عفونی دکتر ساناز ورطه پرور؛ متخصص داخلی
دکتر عیدالرضا قریشی؛ هیات علمی نورولوژی دکتر سیده صفیه موسوی؛ متخصص داخلی


 

دفعات مشاهده: 1173 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA